Knjiženje izlaznog ili ulaznog računa samo za poreznu evidenciju

Uputa se odnosi na knjiženje ulaznog ili izlaznog računa samo za poreznu evidenciju, odnosno samo u knjigu URA / IRA i obračun PDV-a.

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. U polju Vrsta temeljnice iz padajućeg izbornika odaberemo UR – Ulazni račun ili IR - Izlazni račun.
 4. Program predloži sistemski datum kao Datum temeljnice. Ako je potrebno, datum uredimo.
 5. Unesemo Opis temeljnice.
  Podatak je proizvoljan, možemo unijeti broj računa. Podatak upisan u polju Opis prenijet će se u polje Dokument na unosu podataka za PDV.
 6. Kliknemo na Podaci za PDV.
 7. Unesemo Datum za PDV.
  U slučaju da je organizacija obveznik po naplaćenoj realizaciji datum za PDV se ne unosi. Više o posebnostima knjiženja izlaznih računa kod obveznika po naplaćenoj realizaciji pročitajte OVDJE, a o posebnostima ulaznih računa OVDJE.
 8. U polju knjiga PDV-a iz padajućeg izbornika odaberemo Ulazni računi / Izlazni računi.
 9. U polju Dokument prenese se podatak iz polja Opis.
  Podatak možemo urediti ako je potrebno, npr. upisati broj računa.
 10. Iz padajućeg izbornika zatim odaberemo stranku.
 11. Ako vodimo analitike, odaberemo analitiku iz padajućeg izbornika.
 12. Vrsta obračuna PDV-a. Ako se radi o uobičajenom oporezivanju, polje ostavimo prazno, u suprotnom iz padajućeg izbornika odaberemo odgovarajuću vrstu obračuna PDV-a.
  • Ako se radi o samooporezivanju ili predujmu kvačicom označimo navedenu opciju. Kombinacije postavki prema kojima se računi evidentiraju u obračun PDV-a možete pogledati OVDJE.
 13. Polje Knjiženje obveza / Knjiženje potraživanja ostavimo prazno jer zapis za PDV ne povezujemo s knjiženjem, odnosno unosimo samo zapis za poreznu evidenciju.
 14. Unesemo podatke o računu: Datum dokumenta / dospijeća / prometa.
  • Ako je riječ o knjiženju ulaznog računa za osobno prijevozno sredstvo, nekretninu ili osnovno sredstvo, upišemo iznos u odgovarajuće polje. Ovisno o tome u koje je polje iznos upisan, pripremit će se i evidencija na PDV obrascu u dijelu VIII.
 15. Polje Konto za protuknjiženje ostavimo prazno jer zapis za PDV ne povezujemo s knjiženjem, odnosno unosimo samo zapis za poreznu evidenciju.
 16. Unesemo Napomenu ako želimo (interna napomena koja se evidentira na zapisu za PDV).
 17. U tablicu unesemo podatke za PDV, odnosno unesemo samo iznos osnovice pod stopu PDV-a koja je primjenjiva u računu, PDV će se automatski izračunati.
 18. Unos podataka za PDV spremimo klikom na Sačuvaj PDV.
  • Podatke na zapisu za PDV možemo uređivati klikom na ikonu ili brisati klikom na ikonu.

Ako želimo unijeti knjiženje samo za porezne evidencije, ne upisujemo konto za protuknjiženje i ne koristimo opciju Sačuvaj PDV i predloži knjiženja, već samo Sačuvaj PDV.

Ako želimo unijeti više zapisa na jednoj temeljnici, ponovimo korake od 7 do 18.
Svaki zapis za PDV bit će u svom redu i tako će biti prikazan i u poreznim evidencijama.


Temeljnicu možemo spremiti za kasnije uređivanje klikom na Spremi. U tom se slučaju podaci neće zapisati u porezne evidencije. Kad završimo s unosom, temeljnicu potvrdimo klikom na Potvrdi.

Nakon što temeljnicu potvrdimo, na njoj neće biti evidentirana knjiženja, već samo zapisi za porezne evidencije. Zapise možemo provjeriti u Knjizi ulaznih / izlaznih računa u modulu Knjigovodstvo > Obračun PDV-a.

U ovoj uputi