Knjiženje izlaznog ili ulaznog računa samo za poreznu evidenciju

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Vrsta temeljnice: odaberemo UR – ulazni račun ili IR – izlazni račun.
 4. Unesemo Datum temeljnice.
 5. Unesemo Opis: broj računa.
 6. Kliknemo na Podaci za PDV. Prikažu se polja za unos podataka.
 7. Na padajućem izborniku odaberemo odgovarajuću poreznu knjigu (Ulazni ili Izlazni računi).
 8. Unesemo datum za PDV.
 9. Unesemo datum primitka.
 10. Na padajućem izborniku odaberemo stranku.
 11.  Vrsta obračuna PDV-a: ukoliko se radi o uobičajenom oporezivanju, polje ostavimo prazno, inače odaberemo vrstu s padajućeg izbornika. Ukoliko se radi o samooporezivanju označimo s kvačicom.
 12. Unesemo podatke o računu: Datum dokumenta, Datum prometa i Datum dospijeća.
 13. Unesemo podatke o PDV-u: unosimo samo iznose osnovica, PDV se sam izračuna.
 14. Kliknemo Sačuvaj PDV: podaci se zapišu u red.

Podatke uređujemo klikom na ikonu na početku reda, a brišemo klikom na križić na kraju reda.

Ako želimo unijeti više zapisa ponovimo korake od 7 do 14.

Svaki zapis bit će u svojem redu i tako će biti prikazani i u PDV evidencijama.
Kada završimo s unosom podataka za PDV, temeljnicu potvrdimo klikom na Potvrdi.
Možemo ju i spremiti za kasnije uređivanje klikom na Spremi. U tom se slučaju podaci ne upisuju u porezne evidencije.

Nakon što se temeljnica potvrdi, na njoj nema nikakvog knjiženja (crveno je ispisan iznos na dugovnu i potražnu stranu 0,00).
Prikažu se i upisani podaci za PDV.
Zapis možemo provjeriti u Knjizi ulaznih tj. izlaznih računa (Knjigovodstvo > Obračun PDV-a).

Napomena: Ako želimo napraviti upis računa samo u porezne evidencije, onda konto za protuknjiženja ne upisujemo i NE koristimo opciju Sačuvaj PDV i predloži knjiženja već samo Sačuvaj PDV.

U ovoj uputi