Kako pripremiti naloge za plaćanje za putne troškove?

Naloge za plaćanje za službeno putovanje moguće je formirati klikom na Pripremi nalog za plaćanje za službena putovanja na potvrđenom JOPPD obrascu.

Druga opcija je priprema naloga za plaćanje preko funkcionalnosti Obveze prema djelatnicima u modulu Naloga za plaćanje.

Obveze prema djelatnicima knjiže se na konto 2302 - RRIF ili 2630 - RIF (odnosno na konto koji je određen u šifrarniku Automatska konta.

Ako u šifrarniku Konta za taj konto označite da je djelatnik obvezan unos, u tom će se slučaju obveze knjižiti po pojedinačnom djelatniku i za iznose proknjižene na taj konto bit će moguće pripremiti naloge za plaćanje.

U ovoj uputi