Prodaja osnovnog sredstva

  1. Kod prodaje osnovnog sredstva prvo je potrebno unijeti Osnovno sredstvo u Artikle pod Šifrarnici > Artikli kako bi ga mogli  odabrati u računu. 
  2. Kod tog artikla pod Knjiženja možemo urediti na koji konto prihoda želimo staviti prihod od prodaje tog osnovnog sredstva pa će nam se tako i proknjižiti kada izdamo račun.
  3. Sljedeći korak je izrada izlaznog računa. Izlazni račun unosimo na uobičajen način prema uputi. Za artikl unesemo osnovno sredstvo.
  4. Ako na postavkama artikla nismo postavili konta prihoda koja nam trebaju, njih možemo promijeniti i na temeljnici izlaznog računa klikom na Uredi i pritiskom na ikonu olovke u retku knjiženja konta.
  5. Isto tako, bitno je da na Knjigovodstvo > Osnovna sredstva odaberemo sredstvo koje smo prodali i trajno ga uklonimo iz uporabe pod Trajno uklanjanje. Pod Promet tog osnovnog sredstva možemo vidjeti temeljnicu koja se napravila trajnim uklanjanjem iz uporabe osnovnog sredstva.

Ako bismo željeli da je prodaja osnovnog sredstva evidentirana i u obračunu PDV-a u tom slučaju je potrebno u obračunu kliknuti na Uredi te ručno unijeti te podatke u dijelu Ostali podaci > Prodaja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz ili Prodaja ostale dugotrajne imovine.

U ovoj uputi