Osnovna sredstva - dorada modula

S instalacijom ove verzije dorađen je modul osnovnih sredstava, odnosno evidencija i unos vrijednosti.

Po novom se sve vrijednosti, osim one koje se ne amortizira, prikazuju kao redovi osnovnog sredstva u dijelu Promet. 

Novost je i da se vrijednosti prikazuju na godišnjoj razini na način da će se formiranjem konačnog obračuna amortizacije za svako osnovno sredstvo formirati njegovo početno stanje. (To će početno stanje za 2023. godinu biti u EUR i uzimat će se u obzir za buduće izračune i ispise koji se pripremaju u modulu osnovnih sredstava.)
Za osnovna sredstva koja nisu stavljena u upotrebu, kao početno stanje prenosit će se promet nove nabavke.

Sukladno ovoj doradi uklonjeno je evidentiranje godine početka obrade osnovnih sredstava na postavkama organizacije jer će se za buduće obračune i ispise uzimati podatak s početnog stanja. Iz tog se razloga i Vrijednost na dan na osnovnom sredstvu prikazuje prema datumu zadnjeg evidentiranog prometa.

Funkcionalnosti samog modula ostale su iste, odnosno ako se osnovno sredstvo unosi preko ulaznog računa, na prometu OS evidentirat će se promet nove nabavke (i prijenosa u upotrebu ako tako odaberemo na unosu UR). Promete na osnovnom sredstvu i dalje je moguće unositi ručno klikom na Novi promet i moguće je brisati samo zadnji promet / temeljnicu.

Upute za unos osnovnih sredstava, knjiženja i primjere dostupne su OVDJE.

U ovoj uputi