Povrat troškova radnicima na temelju ulaznih računa

Puno puta račune za određene vrste troškova (npr. reprezentacija, gorivo, biljezi...) prilikom kupnje plate radnici sami, a organizacija im te troškove vraća.

U tom slučaju kod knjiženja ulaznog računa odaberemo Platio djelatnik i iz šifrarnika odaberemo odgovarajućeg radnika. S potvrdom računa proknjiži se obveza prema odabranom radniku na kontu 2850 tj. na onom kontu koji je za tu vrstu plaćanja određen u šifrarniku automatskih konta.

Povrat preko blagajne

 1. U blagajni odaberemo nova blagajnička isplatnica.
 2. Obavezno odaberemo radnika.
 3. Preporučljivo je unijeti Opis (na primjer broj računa za koji vraćamo novac).
 4. Odaberemo trošak Povrat troškova radnicima (provjerimo konto određen za knjiženje tog troška. Konto mora biti isti kako smo ga odredili na ulaznom računu).
 5. Unesemo iznos povrata.
 6. Kliknemo na Dodaj red.
 7. Odaberemo Spremi.

Nakon potvrđivanja blagajničkog dnevnika izradit će se automatska temeljnica s odgovarajućim knjiženjem koja će smanjiti obvezu prema tom radniku na kontu kojeg smo odredili.

Povrat preko žiro računa

Knjiženje bankovnog izvatka

 1. Na redu bankovnog izvatka upišemo konto 2850 tj. onaj konto na kojeg smo knjižili obavezu prema radniku na ulaznom računu.
 2. Obvezno odaberemo radnika .
 3. Upišemo iznos terećenja.
 4. Preporučljivo je unijeti Opis.
 5. Klikom na Spremi red dodamo stavku na red izvatka.

Nakon potvrđivanja bankovnog izvatka izradi se automatska temeljnica s odgovarajućim knjiženjem koje će smanjiti obvezu prema tom radniku na kontu koji smo odredili.

Jednostavno i lako možemo pripremiti platni nalog za prijenos u internet bankarstvo ili ispis preko Nalozi za plaćanje – obaveze prema djelatniku.

U ovoj uputi