Povrat troškova radnicima na temelju ulaznih računa

Puno puta račune za određene vrste troškova (npr. reprezentacija, gorivo, biljezi...) prilikom kupnje plate radnici sami, a organizacija im te troškove vraća.

U tom slučaju kod knjiženja ulaznog računa odaberemo Platio djelatnik i iz šifrarnika odaberemo odgovarajućeg radnika. S potvrdom računa proknjiži se obveza prema odabranom radniku na kontu 2310 tj. na onom kontu koji je za tu vrstu plaćanja određen u šifrarniku automatskih konta.

Povrat preko blagajne

 1. U blagajni odaberemo Novi izdatak.
 2. Obavezno odaberemo djelatnika.
 3. Preporučljivo je unijeti Opis (na primjer broj računa za koji vraćamo novac).
 4. Odaberemo izdatak  Naknada troškova djelatnicima (provjerimo konto određen za knjiženje tog troška. Konto mora biti jednak kao i obveza knjižena na računu. Konto 2310.)
 5. Unesemo iznos povrata.
 6. Kliknemo na Spremi.
 7. Spremimo i izdatak iz blagajne.

Nakon potvrđivanja blagajničkog dnevnika izradit će se automatska temeljnica s odgovarajućim knjiženjem koja će smanjiti obvezu prema tom radniku na kontu 2310.

Povrat preko žiro računa

Knjiženje bankovnog izvatka

 1. Na redu bankovnog izvatka upišemo konto 2310 odnosno onaj konto na kojeg smo knjižili obavezu prema radniku na ulaznom računu.
 2. Upišemo iznos.
 3. Odaberemo djelatnika u dijelu Djelatnik.
 4. Možemo unijeti i Opis.
 5. Klikom na dodamo stavku na red izvatka.

Nakon potvrđivanja bankovnog izvatka izradi se automatska temeljnica s odgovarajućim knjiženjem koje će smanjiti obvezu prema tom radniku na kontu koji smo unijeli, odnosno kontu 2310.

Jednostavno i lako možemo pripremiti platni nalog za prijenos u internet bankarstvo ili ispis preko Nalozi za plaćanje – obaveze prema djelatniku.

U ovoj uputi