Izlazni računi – pregled po državama stranaka

U modulu Izlazni računi omogućen je pregled izlaznih računa po državama stranaka. U dijelu Pregled po državama program prikaže sve države stranaka koje su odabrane na izlaznim računima sa zbirnim podatkom o vrijednosti za svaku državu u tekućoj poslovnoj godini. Klikom na državu ispiše se popis računa koji su izdani strankama iz pojedine države.

Mogućnost pretrage po Državi dodana je i na naprednu pretragu u modulu Izlazni računi.

Više o zbroju po državama pogledajte OVDJE.

U ovoj uputi