Dopune na godišnjem obračunu plaća

Na godišnjem obračunu plaća napravljene su sljedeće dopune:

  • iz obračuna se automatski brišu svi zapisi povrata poreza i prireza u iznosu od 0,01 i 0,02 HRK
  • za isplatu previše plaćenog poreza i prireza pripremi se odvojeni nalog za plaćanje s pozivom na broj 399
  • godišnji obračun ne napravi se za djelatnike iz grada/općina koje su prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstane u  I. skupinu po stupnju razvijenosti i iz područja Grada Vukovara
U ovoj uputi