Pokazatelji

Pokazatelji su automatski upisani izvještaji koji prikazuju poslovanje po mjesecima i ukupno za godinu.

Kod prikaza pokazatelja možete odrediti hoćete li uzeti u obzir sve temeljnice, čak i one neproknjižene, ili ćete uzeti u obzir samo proknjižene temeljnice. Kvačica u prozoru Potvrđene znači da će se uzeti u obzir samo proknjižene temeljnice.

Podatke je moguće pregledavati u novčanoj valuti ili tisući novčane valute.


Važno! Izvještaje za Poslovanje > Pokazatelji korisnik ne može postavljati po želji jer su automatski upisani.

Korisnik može postaviti izvještaje za prikaz poslovanja pomoću grafikona, odnosno može podesiti pokazatelje za grafikone. Više o unosu novog pokazatelja pročitajte OVDJE.

Ukupni prihodi

Klikom na ikonu plusa kod naziva, podatke o prihodima moguće je pregledavati dodatno podijeljeno prema poslovnim i financijskim prihodima.

U ukupnim prihodima prikazuju se sva knjiženja na skupinama konta 75, 76 , 77 i 78 za određeno razdoblje, tj. mjesec.

Promjena vrijednosti zaliha

Klikom na ikonu plusa kod naziva,  prikazuju se podaci o proizvodnji u tijeku i gotovim proizvodima, odnosno samo promet proizvodnje.

Za prikaz promjene vrijednosti zaliha program u obzir uzima sva knjiženja na skupinama konta 60, 61, 62 i 63 za određeno razdoblje, tj. mjesec.

Ukupni rashodi

Klikom na ikonu plusa kod naziva, podatke o rashodima moguće je pregledavati dodatno podijeljeno prema materijalnim troškovima, troškovima osoblja, amortizaciji, ostalim troškovima, vrijednosnim usklađenjima, rezerviranjima, ostalim poslovnim rashodima i financijskim rashodima.

U ukupnim rashodima prikazuju se sva knjiženja na skupinama konta 40 - 48, 71, 73, 702, 703, 704 i 721 za određeno razdoblje, tj. mjesec.

Postavke pokazatelja (i podatak koje skupine konta ulaze u pojedini pokazatelj) moguće je provjeriti na Postavkama organizacije > Pokazatelji. Detaljnije o postavkama pokazatelja pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi