Evidencija o radnicima (matična knjiga radnika)

Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima propisane su osnovne i posebne evidencije u području rada.

Osnovne evidencije dijele se na evidencije o radnicima, tzv. matična knjiga radnika i evidencije radnog vremena.

S ovom verzijom programa u Minimaxu je omogućen ispis evidencije o radnicima, tj. matične knjige u propisanoj formi.

U šifrarniku djelatnika klikom na polje Evidencija o radnicima moguće je ispisati matičnu knjigu radnika.

Više o ovoj funkcionalnosti pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi