Manjak zaliha i priprema narudžbi za količine koje nedostaju

Artikle kojih nema dovoljno na zalihi ili koji imaju zalihu manju od neke količine možemo pregledati na sljedeći način:

  1. U modulu Poslovanje > Zalihe kliknemo Alati > Manjak zaliha.
  2. Unesemo datum na koji želimo provjeriti stanje zaliha.
  3. Upišemo datum zadnje nabave i datum zadnjeg izdavanja.
  4. Upišemo minimalnu količinu artikala.
  5. Pregled možemo ograničiti po pojedinom skladištu i tipu artikla.
  6. Klikom na Nađi program prikaže artikle, koji na upisani dan imaju zalihu 0 ili manju od unesene količine.
  7. Artikle za koje ustanovimo manjak, jednostavno naručimo klikom na Priprema izdanih narudžbi.
  8. Program nas prebaci u masovne obrade izadnih narudžbi gdje na prvom koraku označimo artikle za koje želimo pripremiti narudžbu, na padajućem izborniku odaberemo dobavljača i upišemo količinu koju želimo naručiti.
  9. Klikom na Naprijed pa Izvrši završimo korake masovnih obrada i pripremimo narudžbe. 
  10. Pripremljenu narudžbu potvrdimo klikom na broj narudžbe na zadnjem koraku masovnih obrada ili u modulu Poslovanje > Izdane narudžbe klikom na Potvrdi.


U ovoj uputi