Manjak zaliha i priprema narudžbi za količine koje nedostaju

Artikle kojih nema dovoljno na zalihi ili koji imaju zalihu manju od neke količine možemo pregledati na sljedeći način:

 1. U modulu Poslovanje > Zalihe kliknemo Alati > Manjak zaliha.
 2. Unesemo datum na koji želimo provjeriti stanje zaliha.
 3. Upišemo datum zadnje nabave i datum zadnjeg izdavanja.
 4. Upišemo minimalnu količinu artikala.
 5. Pregled možemo ograničiti po pojedinom skladištu i tipu artikla.
 6. Ako imamo unesen barem jedan nabavni cjenik, program ponudi mogućnost Naruči od cjenovno povoljnijeg dobavljača. Ako je ta mogućnost odabrana, na pregledu će se prikazati podaci iz nabavnog cjenika dobavljača koji ima najnižu cijenu za određeni artikl.
  Ako nemamo nabavni cjenik ili ne uključimo tu kvačicu, program će prikazati podatke sa zadnjih primki (zadnji dobavljač i zadnja nabavljena količina neovisno o cijeni).
 7. Klikom na Nađi program prikaže artikle, koji na upisani dan imaju zalihu 0 ili manju od unesene količine.
 8. Artikle za koje ustanovimo manjak, jednostavno naručimo klikom na Priprema izdanih narudžbi.
 9. Program nas prebaci u masovne obrade izadnih narudžbi gdje na prvom koraku označimo artikle za koje želimo pripremiti narudžbu, na padajućem izborniku odaberemo dobavljača i upišemo količinu koju želimo naručiti.
 10. Klikom na Naprijed pa Izvrši završimo korake masovnih obrada i pripremimo narudžbe. 
 11. Pripremljenu narudžbu potvrdimo klikom na broj narudžbe na zadnjem koraku masovnih obrada ili u modulu Poslovanje > Izdane narudžbe klikom na Potvrdi.


U ovoj uputi