Pretinac za dokumente - zaprimanje e-pošte bez privitaka

U Pretincu za dokumente imamo mogućnost zaprimanja datoteka poslanih preko e-pošte ako tako definiramo na postavkama pretinca. Do sada je program radio tako da je u pretincu bilo moguće obrađivati samo e-poštu s privitcima, odnosno samo privitke. Ako na postavkama pretinca nismo imali uključenu opciju obavještavanja za primljene poruke, a na mail adresu pretinca je bio poslan mail bez privitaka, taj mail nismo vidjeli niti imali informaciju da je zaprimljen.

S ovom verzijom doradili smo funkcionalnost pretinca i sada se u pretincu prikazuje i e-pošta bez privitaka.

Tako zaprimljena e-pošta bit će označena kao vrsta Nepoznato, a u stupcu Sadržaj prikazat će se naslov i tekst primljenog maila (za prikaz cijelog teksta potrebno je pozicionirati miš na sadržaj). Klikom na zapis, s desne se strane prikaže pretpregled primljenog maila s podacima o pošiljatelju, naslovu i sadržaju maila.

Na ovaj je način omogućena komunikacija preko mail adrese pretinca s vanjskim sustavima koji ponekad zahtijevaju potvrdu mail adrese (kod nekih banaka npr. potvrda mail adrese za primanje izvoda i sl.).

Detaljnije o ovoj funkcionalnosti i mogućnostima pretinca pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi