Godišnje obrade - IBAN za plaćanje poreza na dobit

Sukladno promjeni od 1. siječnja 2023. prema kojoj se porez na dobit više ne uplaćuje na račune grada/općine prema sjedištu/prebivalištu poreznog obveznika već u korist računa Državnog proračuna, u programu je ažuriran broj računa za pripremu naloga za plaćanje koji se sada pripreme na IBAN HR1210010051863000160. 

Ako ste već formirali korake godišnjih obrada pri čemu se formirao i nalog, korak je potrebno otkazati i ponovno potvrditi da se pripremi nalog s ažuriranim podatkom. Druga opcija je ručno uređivanje formiranog naloga za plaćanje.

U ovoj uputi