Izlazni račun obvezniku PDV-a iz EU

Organizacija koja je obveznik PDV-a izdaje račun drugom poreznom obvezniku iz EU.

 1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi.
 2. Izaberemo Novi.
 3. U polju Kupac izaberemo stranku koja ima određenu državu članicu EU (ali ne Hrvatsku). Bitno je da na postavkama kupca bude odabrano da je on Pravna osoba koja je obveznik PDV-a.
 4. Unesemo Datume.
 5. Izaberemo artikl i u polju Vrsta obračuna PDV-a > izaberemo vrstu obračuna koja utječe na obračun PDV-a i upis u poreznu evidenciju.

Upis u poreznu evidenciju

 1. Bez  vrste obračuna (najčešće)
  U tom se primjeru napravi izlazni račun bez obračunatog PDV-a neovisno o stopi PDV-a koja je određena na artiklu. Taj račun će se upisati u polje I/3 ili I/4 obračuna PDV-a, u polje 9 ili 10 knjige IRA (ovisno o tome radi li se o robi ili uslugama) te će se pripremiti ZP obrazac
 2. Isporuke na daljinu
  Taj će se račun upisati u polje I/2 obračuna PDV-a i u polje 8 knjige IRA
 3. Sastavljanje dobara u drugoj državi članici EU
  Taj će se račun upisati u polje I/6 obračuna PDV-a i u polje 12 knjige IRA
 4. Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
  Taj će se račun upisati u polje I/7 obračuna PDV-a i u polje 13 knjige IRA
 5. Isporuke dobara u postupcima 42 i 63
  Taj će se račun upisati u polje I/3 obračuna PDV-a i u polje 9 knjige IRA
 6. Trostrani posao
  Taj će se račun upisati u polje I/3 obračuna PDV-a i u polje 9 knjige IRA. Važi samo za robu.
 7. Trostrani posao - prvi kupac
  Taj će se račun upisati samo u polje 9 knjige IRA. Važi samo za robu.
 8. PDV se obračunava
  Tu vrstu obračuna odaberemo  ako želimo da se na račun doda PDV po poreznoj stopi iz artikla. Taj će se račun upisati u polja II/1, II/2ili II/3 (ovisno o poreznoj stopi na artiklu) obračuna PDV-a i u knjigu izlaznih računa u polja 17  do 22 (ovisno o poreznoj stopi na artiklu).
 9. Članak 19. zakona o PDV-u
  Taj će se račun upisati u polje I/5 i VIII/5 obračuna PDV-a i u polje 11 knjige IRA.
 10. Uvoz
  Taj će se račun evidenitrati samo u polje 6 knjige IRA.
 11. Oslobođeno (član 45.)
  Tu vrstu obračuna odaberemo ako želimo da se račun evidentira u polju I/9 PDV obrasca (usluge i roba) te u knjizi IRA u stupcu 15.
 12. Prijenos porezne obveze (čl. 75 st. 2)
  Tu vrstu obračuna odaberemo  ako želimo da se na račun doda PDV po poreznoj stopi iz artikla. Taj će se račun upisati u polja II/11, II/12 ili II/13 (ovisno o poreznoj stopi na artiklu) obračuna PDV-a i u knjigu izlaznih računa u polja 17 do 22 (ovisno o poreznoj stopi na artiklu).
  Ako želite da napomena za vrstu obračuna PDV-a bude navedena na ispisu izlaznog računa, možete ju upisati na postavkama ispisa u dijelu Dodatni opisi > Opis iznad / ispod. OVDJE možete pročitati više o postavkama ispisa izlaznog računa.

Savjet više: za račune s prijenosom porezne obveze možete formirati novu vrstu ispisa s upisanom napomenom i prilikom izdavanja računa s tom vrstom obračuna PDV-a koristiti tu vrstu ispisa.


U ovoj uputi