Ručno zatvaranje otvorenih stavki

 U izborniku Poslovanje odaberemo Otvorene stavke. Odaberemo vrstu prikaza otvorenih stavki (sve stavke, duguje, dugujemo), a dodatno možemo ograničiti po datumu računa ili valute, po klijentu i kliknemo Nađi. U tablici se prikažu otvorene stavke.

  1. Kliknemo na naziv stranke i otvori se popis otvorenih stavaka odabranu stranku.
  2. Za zatvaranje stavke kliknemo na datum knjiženja.
  3. U gornjem dijelu prikazan je otvoreni iznos stavke, a dolje redovi s otvorenim stavkama koje odabranu stavku mogu zatvoriti. Knjižene su na isti konto, ali na drugu stranu (potražuje, duguje).
  4. Na pojedinom retku unesemo iznos zatvaranja. Gornju stavku možemo (djelomično) zatvoriti s više donjih stavaka, zatvaranje potvrdimo klikom na Zatvori.

Važno!

Ako zatvorimo pogrešnu stavku, imamo mogućnost otkazivanja zatvaranja (gumb Otkaži zatvaranje.)

U slučaju strane novčane valute i tečajne razlike, uz informaciju o zatvaranju pripremi se i temeljnica tečajnih razlika.

U ovoj uputi