Kako se prijavljujem prilikom provjere u dva koraka?

Prilikom provjere u dva koraka prijavljujete se svojim korisničkim imenom i lozinkom.

  1. Ako imate omogućenu provjeru u dva koraka, prikazat će se prozor za unos prijavnog koda koji smo Vam poslali na Vaš primarni telefonski broj putem SMS poruke.
  2. Možete izabrati opciju Vjeruj ovom uređaju kako kod ponovne prijave ne biste morali unositi prijavni kod prilikom prijave.

Ako ne možete upotrijebiti svoj telefon, možete iskoristiti druge opcije za prijavne kodove (rezervne telefonske brojeve i rezervne prijavne kodove), koje određujete u podešavanjima provjere u dva koraka.

U ovoj uputi