Količinsko vođenje artikala u zalihama

Prilikom unosa artikla u šifrarnik dodali smo mogućnost količinskog vođenja zaliha. S tom postavkom program će prikazati artikle na zalihama samo količinsko, ne i vrijednosno. Vođenje zaliha samo po količini koristi se prilikom zaprimanja robe u komisijsko skladište.

Time smo ukinuli tipove artikla ambalaža, tuđi materijal na doradi, tuđi proizvod na doradi i tuđi poluproizvod na doradi.


U ovoj uputi