Šifrarnik Nazivi kontakata

Na pojedinom kontaktu (u šifrarniku Stranaka) možemo unijeti i osobe za kontakt (kontakti).

Za te kontakte u šifrarniku Nazivi kontakata možemo odrediti proizvoljne nazive, među kojima (zatim) možemo birati kod unosa kontakta na pojedinom klijentu.

Ti se nazivi ne ispisuju na dokumentima.

Unos naziva kontakta

  1. U izborniku odaberemo Šifrarnici > Nazivi kontakata.
  2. Kliknemo na Novo.

  3. Unesemo Naziv kontakta (na primjer Poslovođa).
  4. Kliknemo Spremi. Ako dodajemo više kontakata odaberemo Spremi i novo.

Uređivanje naziva kontakta

  1. Kliknemo na naziv artikla kojeg želimo urediti.
  2. Uredimo podatke.
  3. Spremimo.

Brisanje naziva kontakta

  1. Kliknemo na naziv artikla kojeg želimo obrisati.
  2. Kliknemo Briši.
U ovoj uputi