Ručno numeriranje izlaznih računa

Po novom izlazne račune možemo ručno numerirati. Ručna numeracija odabire se na "Postavkama organizacije > Numeracija". 


Ta vrsta numeriranja namijenjena je unosu izlaznih računa za potrebe knjiženja računovodstvenih servisa koji unose račune u program preko glavne knjige što zahtijeva puno više vremena. 

Navedeno je namijenjeno i knjiženju već izdanih računa koji se vode u drugom programu. Pri ručnom numeriranju Minimax ne pripremi dokument izlaznog računa, već samo temeljnicu u glavnoj knjizi. Sljednost računa u takvom numeriranju program ne provjerava niti predlaže. Ručno numeriranje nije moguće za POS račune. 


Više o unosu ručne numeracije pogledajte OVDJE.

U ovoj uputi