Masovne obrade glavne knjige

U izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Masovne obrade možemo više temeljnica odjednom potvrditi, obrisati, izvesti promet knjiženja u excel ili xml, ispisati karticu stranke ili karticu konta.

Kako je moguće obrisati više temeljnica odjednom?

Brisati možemo samo predloške temeljnica. Temeljnica koja je samo spremljena i nije još potvrđena u Glavnoj knjizi ima status predloška. Takve temeljnice označene su zelenom bojom.

 Temeljnica je još predložak ako:

  • Otkažemo potvrđivanje temeljnice u Glavnoj knjizi;
  • Dokumente (najčešće račune) unosi korisnik koji nema prava knjiženja (npr. poduzetnik preko jednog od paketa Poslovanja) i u tom slučaju se pripreme samo predlošci temeljnica.

Ako želimo obrisati više temeljnica , nije potrebno brisati predložak svake temeljnice posebno, već možemo u Masovnim obradama odabrati akciju Brisanje i kliknemo Naprijed,

Kod akcije Izbor redaka možemo odabrati predloške temeljnica koje želimo obrisati. Pretragu možemo ograničiti prema vrsti temeljnice, datumu i opisu te na predloške temeljnica koje nemaju zapise za PDV.

Klikom na Naprijed prikazati će nam se popis svih predložaka temeljnica koje smo odabrali za brisanje. Nakon ponovnog odabira Naprijed obrisati će se odabrane temeljnice.

Kako je moguće potvrditi više temeljnica odjednom?

Potvrditi možemo samo predloške temeljnica. Temeljnica koja je samo spremljena i nije još potvrđena u Glavnoj knjizi ima status predloška. Takve temeljnice označene su zelenom bojom.

 Temeljnica je još predložak ako:

  • Otkažemo potvrđivanje temeljnice u Glavnoj knjizi;
  • Dokumente (najčešće račune) unosi korisnik koji nema prava knjiženja (npr. poduzetnik preko jednog od paktea Poslovanja) i u tom slučaju se pripreme samo predlošci temeljnica.

Ako želimo potvrditi više temeljnica , nije potrebno potvrđivati predložak svake temeljnice posebno, već možemo u Masovnim obradama odabrati akciju Potvrđvanje i kliknemo Naprijed.

Kod akcije Izbor redaka možemo odabrati predloške temeljnica koje želimo potvrditi, odnosno proknjižiti. Pretragu možemo ograničiti prema vrsti temeljnice, datumu i opisu te na predloške temeljnica koje nemaju zapise za PDV.

Klikom na Naprijed prikazati će nam se popis svih predložaka temeljnica koje smo odabrali za potvrđivanje. Nakon ponovnog odabira Naprijed potvrdit će se odabrane temeljnice.

U ovoj uputi