Masovne obrade glavne knjige

Uputa se odnosi na masovno uređivanje i izvoz temeljnica iz glavne knjige.

U izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Masovne obrade možemo više temeljnica odjednom potvrditi, otkazati potvrđivanje, obrisati ih, izvesti promet u w-1 formatu, izvesti temeljnice u xml, ispisati karticu stranke ili karticu konta.

 1. U izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga odaberemo Masovne obrade
 2. Na prvom koraku biramo akciju:
  • Potvrđivanje - omogućava masovno potvrđivanje temeljnica koje su u predlošku
   • temeljnica je u predlošku ako otkažemo potvrđivanje ili ako dokumente u program unosi korisnik koji nema prava knjiženja
  • Otkazivanje potvrđivanja - omogućava masovno otkazivanje potvrđenih temeljnica
  • Brisanje - omogućava masovno brisanje predložaka temeljnica
  • Izvoz Promet.w-1 - izvoz temeljnica u w-1 datoteci; namijenjeno uvozu knjiženja u iCenter bez podataka o PDV-u
  • Izvoz u XML - izvoz temeljnica u xml datoteci; namijenjeno je uvozu u druge programe
  • Ispis kartice konta - pripremi se pdf dokument kartice konta, detaljnija uputa je ovdje
  • Ispis kartice stranke - pripremi se pdf dokument kartice stranke, detaljnija uputa je ovdje
 3. Na drugom koraku biramo temeljnice koje želimo obrađivati.
  • pretragu možemo ograničiti prema vrsti temeljnice, datumu, opisu i statusu ili odabrati samo temeljnice koje nemaju zapise za PDV
  • kvačicama označimo temeljnice koje želimo obraditi
 4. Klikom na Naprijed pregledamo odabrane retke.
 5. Klikom na Izvrši izvede se odabrana akcija / pripremi datoteka. 
  • u primjeru akcija za koje se pripremi dokument, moguće ga je preuzeti na računalo, a za kasniju obradu dokument je na Postavke organizacije > Dokumenti dostupan 48 sati od formiranja.
U ovoj uputi