Podešavanje parametara za sigurnu API vezu

Da bi API veza funkcionirala na siguran način, neophodno je odrediti parametre koji će osigurati sigurnu vezu.

Te parametre određuje svaki korisnik za sebe.

 

Postupak je sljedeći:

Na postavkama izaberemo Moj profil.


 

Potom kliknemo na gumb Uredi osnovne podatke.


 

Kada uđemo u SAOP korisnički račun, spustimo se na dno ekrana do dijela Lozinke za pristup vanjskim aplikacijama.

Izaberemo Nova aplikacija.

 

Unesemo sljedeće podatke:

  • ime aplikacije (proizvoljno)
  • Korisničko ime (proizvoljno, jedinstveno)
  • Lozinka (proizvoljna, jedinstvena)
  • Ponovite prethodno unesenu lozinku.

 

 

Kliknite Spremi.

Ovi će se podaci koristiti u drugoj aplikaciji koju povezujete s Minimaxom preko API sučelja.

U ovoj uputi