Izdavanje artikla tipa "Proizvod" u proizvodnju (saldo na kontu proizvodnje u tijeku)

Uputa se odnosi na izdavanje artikla Proizvod ili Poluproizvod u proizvodnju.

U primjerima vođenja proizvodnje, kad artikl tipa Proizvod ili Poluproizvod izdamo u proizvodnju, na temeljnici izdavanja u proizvodnju IP pripremi se knjiženje na konto proizvodnje u tijeku 6000 dugovno te potražno na konto zaliha s postavki artikla, za proizvod je to 6300.

Nakon što smo u proizvodnji gotovi s izradom artikala i artikl primimo iz proizvodnje, na temeljnici primke iz proizvodnje PP pripremi se knjiženje s konta zaliha 6300 dugovno na konto troška 4900 potražno.

U tom slučaju, na kontu proizvodnje u tijeku 6000 ostane saldo. Kako bi saldo na tom kontu bio nula, potrebno je ručnom temeljnicom preknjižiti iznos s konta 6000 na konto troška 4000 koji će se zatvoriti na kraju godine, odnosno formiranjem godišnjih obrada i zatvaranjem razreda rashoda.

Primjer ručne temeljnice:

Napomena: Za tipove artikala Roba ili Materijal program automatski formira knjiženje s konta zaliha na konto troška te nije potrebno ručno preknjiženje. 

U ovoj uputi