Osnovne mogućnosti

Articles

Unos nove primke
Primku u Minimaxu možemo unijeti ručno ili ju možemo povezati sa ulaznim računom.
Unos novog izdavanja
Ako želimo izdati određenu količinu proizvoda ili robe sa skladišta, a ne želimo izdati račun to u Minimaxu lako možemo napraviti u modulu Zalihe.
Izdana e-otpremnica
Uputa se odnosi na pripremu, izdavanje i slanje e-otpremnice . Postavke za pripremu e-otpremnice Ako želimo da program priprema e-otpremnice, potrebno je prvo urediti postavke . Klikom na   Postavke organizacije   > Organi...
Primljena e-otpremnica
Uputa se odnosi na postavke i primanje  e-otpremnice . Postavke za primanje e-otpremnice Za primanje e-otpremnice u Minimax, na postavkama organizacije ili pretinca za  dokumente , potrebno je upisati korisničko ime i lozin...
Prijenos među skladištima - međuskladišnica
Uputa se odnosi na situaciju kad imamo više skladišta i želimo napraviti prijenos zaliha robe iz jednog skladišta u drugo. U modulu Poslovanje  > Zalihe kliknemo Novo ako odaberemo Primka  u polju Po...
Inventura zaliha
Uputa se odnosi na pripremu i unos podataka inventure zaliha. U izborniku  Poslovanje > Zalihe  kliknemo  Novo  >  Inventura. Odredimo Vrstu inventure. Određivanje viškova i manjka (knjiži se i ...
Kako u zalihama napraviti otpis?
Ako smo neki proizvod koristili za vlastite svrhe, kako bi nam zalihe bile usklađene potrebno je i taj proizvod izdati sa stanja zaliha. U Minimaxu to možemo napraviti preko izdavanje u proizvodnju.
Vođenje zaliha po serijama (serijski brojevi)
Serijski broj artikla možemo dodati prilikom samog unosa artikla na zalihe te se izdavanjem sa zaliha ili računa odabire koju seriju želimo razdužiti sa stanja zaliha.
Vrednovanje zaliha
Bez obzira što se ne knjižimo zalihe u Minimaxu, možemo koristiti mogućnost Vrednovanja zaliha kako bi nam se mogla ažurirati razlika u cijeni pri svakom novom prijemu na zalihe.
Unos normativa
Uputa se odnosi na unos i prikaz normativa na artiklu. Kada koristimo normative? Normative koristimo u primjeru vođenja proizvodnje i u primjeru automatskog rasterećenja zaliha iz izlaznog računa . Unos normativa Klikom na Š...
Prekid obrade zaliha
Ako se ipak odlučimo da ne želimo voditi zalihe u Minimaxu, možemo deaktivirati modul zaliha, ali samo ako nemamo nikakvog prometa na zalihama.
Kod unosa primke ne mogu naći artikl koji sam unio u šifrarnik
Prilikom unosa artikala u šifrarnik bitno je razlikovati tip artikla materijal, roba ili proizvod jer nam se tip artikla povezuje sa vrstom prijema na zalihe.
Automatsko razduženje zaliha na osnovu izlaznog računa
Razduživanje zaliha radi se na dva načina:Ručno razduživanje na temelju odabira „Razduženje zaliha“ na pregledu izlaznog računa.Automatsko razduživanje uključivanjem kvačice na mogućnost „Rasterećenje zaliha neposredno s računom“ u Postavkama organizacije
Razduženje zaliha iz izlaznog računa na temelju normativa artikla
Zalihe se iz izlaznog računa mogu razdužiti i u primjeru upotrebe normativa na artiklima.  Postavke artikla (dodavanje normativa) 1. U izborniku Šifrarnici > Artikli odaberemo artikl kojem želimo dodati normativ. 2. Normat...
Numeriranje prometa za maloprodajna skladišta
Kako bi svaki dokument imao svoj jedinstveni broj, kod unosa kalkulacija i promjene cijene za više različitih skladišta, za maloprodajna se skladišta na ispisu pripremi podatak s odvojenom numeracijom za promete skladi&s...
Razduženje po normativu na međuskladšnici kod izdavanja sa skladišta
Kod unosa primke  s podvrstom prometa  Sa skladišta s izdavanjem stranci  moguće je podesiti funkcionalnost razduženja zaliha po normativu. Postavke artikla U izborniku Šifrarnici > Artikli odaberemo artik...
Vrijednosna maloprodaja
U Minimaxu je, za potrebe računovodstva i osiguravanja zakonski potrebnih dokumenata (List za preuzimanje, Zapisnik o promjeni cijena, Trgovačka knjiga), moguće vođenje vrijednosne maloprodaje. Uređivanje postavki Kako bismo u programu vodili...
Prijenos stanja iz modula maloprodaja u modul zaliha
S 1.1.2021. modul Maloprodaje u potpunosti će biti  premješten u modul Zaliha. Kako bi prijelaz između modula napravili što jednostavnije, u oba je modula „pomoćnik“ koji Vas vodi kroz korake prijenosa. Klikom ...