Naknada plaće za vrijeme samo(izolacije) - COVID-19

Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19, sve je više situacija kada su djelatnici privremeno nesposobni, odnosno spriječeni za rad zbog pojave zaraze u njihovoj okolini ili ako su izolirani kao kliconoše.

Prema informacijama s internetske stranice HZZO-a, za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, a naknada za vrijeme privremene nesposobnosti po uzroku D0 isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana korištenja prava.

Detaljnije informacije o osnovici za naknadu i definiranju visine naknade možete pročitati OVDJE.

Za obračun takve naknade u Minimaxu možete koristiti vrstu isplate Bolovanje na teret HZZO - ostalo gdje možete upisati potrebne parametre obračuna (broj sati, iznos na jedinicu), definirati naziv vrste isplate na platnoj listi te upisati potrebnu oznaku primitka / obveze doprinosa za JOPPD obrazac kojom se prikazuje takvo bolovanje. 

Savjetujemo da prije potvrde i slanja JOPPD obrasca isti prekontrolirate i, ako je potrebno, uredite podatke klikom na Redovi JOPPD, detaljnije o uređivanju JOPPD obrasca pročitajte OVDJE.

Prema našim informacijama kod naknade plaće za vrijeme samoizolacije u koloni ”6.1. – oznaka stjecatelja/osiguranika” potrebno je upisati šifru 5201, u koloni ”6.2. – oznaka primitka /obveze doprinosa” šifru 0000, a u kolonama JOPPD obrasca od točke 11. upisuju se 0, osim što se u koloni ”16.1. oznaka načina isplate” upisuje šifra 1.

OVDJE pogledajte kako u programu možete ispisati potvrdu o plaći, odnosno obrazac R1.

U ovoj uputi