Potpore ORM - skraćivanje radnog vremena

Zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) poslodavcima kod kojih je došlo do privremenog smanjenja opsega posla, HZZ je omogućio potporu za očuvanje radnih mjesta vezanu za skraćivanje radnog vremena.

Potporu će imati mogućnost koristiti poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavaju 10 i više radnika, a potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, sada do najviše 90% radnih sati prema kalendaru radnog vremena u visini najviše do 4.500 kn mjesečno bruto po radniku.

Detaljnije informacije o kriterijima, potrebnoj dokumentaciji i visini potpore dostupne su na OVOM linku, a OVDJE je dostupna tablica s iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena.

NSRT - Naknada za skraćeni radni tjedan

Za novu mjeru skraćenog radnog tjedna u programu je formirana nova vrsta isplate NSRT – naknada za skraćeni radni tjedan na kojoj se unosi broj sati za koje se koristi naknada.

JOPPD obrazac

Za tu vrstu isplate formira se novi evidencijski redak na JOPPD obrascu s oznakom stjecatelja / osiguranika 0000 u polju 6.1. i oznakom primitka / obveze doprinosa 0013 u polju 6.2. Budući da je redak samo evidencijski, naknada koja se evidentira na B stranici obrasca, ne zbraja se na A stranicu obrasca.Prema HZZ tablici s iznosima sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena puni se polje 12 na JOPPD obrascu što je vidljivo u ovom primjeru - za 20 sati skraćeno radno vrijeme u srpnju, osnovica za obračun doprinosa je 550,00 kn.

U ovoj uputi