Priprema XML datoteke za uvoz stranaka i ulaznih računa

Datoteku za uvoz stranaka i ulaznih računa u Minimax potrebno je pripremiti prema priloženoj shemi https://moj.minimax.hr/HR/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.

Datoteku uvozimo unutar izbornika za uređivanje Postavke organizacije > Uvoz podataka, klikom na polje  Uvoz iz XML. 

Dolje navedeni dodatni podaci o dužini polja su informativni, a za ažurne podatke treba provjeriti shemu za uvoz.

U slučaju nejasnoća možete se obratiti korisničkoj podršci putem zahtjeva za pomoć.

<minimMAXUvozKnjigovodstvo

xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/minimMAXUvozKnjigovodstvo"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

<Stranke>

Početak segmenta stranke.

○○

<Stranka>

Početak podataka određene stranke.

Prenose se samo podaci novih stranaka.

Ako stranka sa šifrom već postoji, Minimax će ju zanemariti. 

○○○

<Sifra>

Obvezan unos.

Šifra stranke.

Dužina: do 10 znakova.

○○○

<Naziv>

Obvezan unos.

Naziv stranke.

Dužina: do 100 znakova.

○○○

<Naslov>

Obvezan unos.

Naslov stranke.

Dužina: do 50 znakova.

○○○

<KraticaDrzave>

Obvezna dvomjesna oznaka države stranke.

Po šifraniku iz Minimaxa.

○○○

<PostnaStevilka>

Obvezan unos.

Poštanski broj stranke.

Dužina: do 30 znakov.

○○○

<NazivPoste>

Obvezan unos.

Naziv pošte stranke.

Dužina: do 250 znakova.

○○○

<DavcniZavezanec>

"D" > ako je stranka obveznik PDV-a, tog podatka nema.

○○○
<DavcnaStevilka>
OIB stranke
Dužina: do 14 znakova.

○○○

<IdentifikacijskaStevilka>

Ako je stranka obveznik PDV-a, identifikacijski broj je obvezan podatak. 

Dužina: do 14 znakova.

○○

</Stranka>

Kraj podataka određene stranke.

○○○

Podaci sljedeće stranke itd.

</Stranke>

Kraj segmenta stranke.

<Temeljnice>

Početak segmenta temeljnice.

○○

<Temeljnica>

Početak podataka određene temeljnice.

Za svaki se račun napravi jedna temeljnica.

○○○

<GlavaTemeljnice>

Početak podataka zaglavlja temeljnice.

○○○○

<SifraVrsteTemeljnice>

Unesite »PR« za ulazne račune.

Postoje još i:

BD - Transakcijski račun-kunski

BT- Transakcijski račun-devizni

BK - Kompenzacija

BL - Blagajna

DOP- Drugi dohodak

DI - Utržak

FT - Financijska temeljnica

IR - Izlazni računi

OP - Obračun plaća

OS - Osnovna sredstva

DDV- Obračun PDV-a

PRPR - Prijenos prometa

OTV- Početno stanje

SP - Nalog za službeno putovanje

TR - Tečajne razlike

TDR- Maloprodaja

TROP- Tečajne razlike poslovne godine

PR- Ulazni računi

ZAL - Zalihe

ZAP- Zatvaranje klase

ZO- Zatezne kamate

ZT - Zaključna temeljnica

○○○○

<DatumTemeljnice>

Datum prometa.

Unos: GGG-MM-DD

○○○○

<OpisGlaveTemeljnice>

Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. 

Dužina: do 250 znakova.

Primjer: Računi: 1234-1345

○○○

</GlavaTemeljnice>

Kraj podataka zaglavlja temeljnice.

○○○

<DDV>

Početak segmenta PDV-a.

Taj segment ispunjava samo obveznik za PDV.

○○○○

<DDVVrstica>

Početak podataka određenog PDV-a.

Jedan račun ima jedan segment PDV retka.

○○○○○

<DDVGlava>

Jedan segment PDV retka mora imati jedan segment PDV zaglavlja.

○○○○○○

<DatumDDV>

Datum prijema.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○○

<KnjigaDDV>

Unesite "UR".

UR> knjiga ulaznih računa.

○○○○○○

<DatumKnjizenjaDDV>

Datum prijema.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke.

○○○○○○

<Listina>

Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. 

Dužina: do 30 znakova.

○○○○○○

<DatumListine>

Datum računa.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○○

<DatumPrejema>

Datum prijem računa.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○

</DDVGlava>

Kraj segmenta PDV Zaglavlje.

○○○○○

<DDVStopnje>

Početak segmenta stope PDV-a.

○○○○○○

<DDVStopnja>

Početak segmenta određene stope PDV-a.

Tih segmenata je toliko koliko različitih stopa PDV-a ima račun. 

○○○○○○○

<SifraStopnjeDDV>

"S" za opću stopu

"Z" za sniženu stopu

"0" za nižu stopu

"O" za oslobođeno

"N" za neoporezivo

○○○○○○○

<Osnova>

Osnova za PDV od robe.

○○○○○○○

<DDV>

Obračunati PDV od robe.

○○○○○○○

<StoritevOsnova>

Osnova za PDV od usluga.

○○○○○○○

<StoritevDDV>

Obračunati PDV od usluga.

○○○○○○

</DDVStopnja>Podaci sljedeće stope itd.

○○○○○

</DDVStopnje>

Kraj segmenta stopa.

○○○○

</DDVVrstica>

Kraj podataka određenog PDV-a.

○○○

</DDV>

Kraj segmenta PDV-a.

○○○

<VrsticeTemeljnice>

Početak segmenta knjiženja.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja obveznosti.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum prometa.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun.

○○○○○

<SifraKonta>

»2200« za kupce u Hrvatskoj.

»2210« za kupce izvan HR, koji nisu iz EU.

»2211« za kupce izvan HR iz EU.

○○○○○

<SifraStranke>

Šifra stranke.

○○○○○

<DatumZapadlosti>

Datum dospijeća.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○

<DatumOpravljanja>

Datum prometa.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○

<VezaZaPlacilo>

Veza za plaćanje.

○○○○○

<SifraDenarneEnote>

Šifra novčane jedinice iz šifrarnika tečajeva.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

Iznos računa (obveznosti) u domaćoj novčanoj jedinici.

○○○○○

<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

Iznos računa (obveznosti) u domaćoj novčanoj jedinici.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja terećenja.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja PDV-a.

Ta knjiženja (jedno ili dva) formiraju se samo ako postoji PDV po općoj ili sniženoj stopi.

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum prometa.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun.

Dužina: do 250 znakova.

○○○○○

<SifraKonta>

»140012« za PDV po općoj stopi.

»140011« za PDV po sniženoj stopi.

»140010« za PDV po nižoj stopi.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos PDV-a.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos PDV-a.

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja PDV-a.

○○○○

<VrsticaTemeljnice>

Početak podataka knjiženja troška, sredstva,....

○○○○○

<DatumKnjizbe>

Datum prometa.

Unos: GGGG-MM-DD

○○○○○

<OpisVrsticeTemeljnice>

Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun.

○○○○○

<SifraKonta>

Različita konta s obzirom na sadržaj, može biti cijeli razred konta 4, 3 ili 6,…

○○○○○

<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

Iznos troška, sredstva,...

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio.

○○○○○

<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

Iznos troška, sredstva,...

Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio.

○○○○

</VrsticaTemeljnice>

Kraj podataka knjiženja prihoda od robe.

○○○

</VrsticeTemeljnice>

Kraj segmenta knjiženja.

○○

</Temeljnica>

Kraj podataka određene temeljnice.</Temeljnice>

Kraj segmenta temeljnice.

</MinimaxUvozKnjigovodstvo>


Primjer XML datoteke za uvoz stranaka i ulaznih računa

<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">

    <Stranke>

        <Stranka>

            <Sifra>1234</Sifra>

            <Naziv>Firma d.o.o.</Naziv>

            <Naslov>Ulica 1a</Naslov>

            <PostnaStevilka>10000</PostnaStevilka>

            <NazivPoste>Zagreb</NazivPoste>

            <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>

            <DavcnaStevilka>55958976373</DavcnaStevilka>

            <IdentifikacijskaStevilka>55958976373</IdentifikacijskaStevilka>

        </Stranka>

    </Stranke>

    <Temeljnice>

        <Temeljnica>

            <GlavaTemeljnice>

                <SifraVrsteTemeljnice>PR</SifraVrsteTemeljnice>

                <DatumTemeljnice>2020-02-02</DatumTemeljnice>

                <OpisGlaveTemeljnice>UR:2020-12</OpisGlaveTemeljnice>

            </GlavaTemeljnice>

            <DDV>

                <DDVVrstica>

                    <DDVGlava>

                        <DatumDDV>2020-02-02</DatumDDV>

                        <KnjigaDDV>PR</KnjigaDDV>

                        <DatumKnjizenjaDDV>2020-02-02</DatumKnjizenjaDDV>

                        <SifraStranke>1234</SifraStranke>

                        <Listina>UR:2020-12</Listina>

                        <DatumListine>2020-02-01</DatumListine>

                        <DatumPrejema>2020-02-01</DatumPrejema>

                    </DDVGlava>

                    <DDVStopnje>

                        <DDVStopnja>

                            <SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>

                            <Osnova>100.00</Osnova>

                            <DDV>25.00</DDV>

                        </DDVStopnja>

                    </DDVStopnje>

                </DDVVrstica>

            </DDV>

            <VrsticeTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2020-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>UR:2020-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>2200</SifraKonta>

                    <SifraStranke>1234</SifraStranke>

                    <DatumZapadlosti>2020-03-02</DatumZapadlosti>

                    <DatumOpravljanja>2020-02-02</DatumOpravljanja>

                    <VezaZaPlacilo>2020-12</VezaZaPlacilo>

                    <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>125.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>125.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2020-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>UR:2020-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>4000</SifraKonta>

                    <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

                <VrsticaTemeljnice>

                    <DatumKnjizbe>2020-02-02</DatumKnjizbe>

                    <OpisVrsticeTemeljnice>UR:2020-12</OpisVrsticeTemeljnice>

                    <SifraKonta>140012</SifraKonta>

                    <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>25.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>

                    <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>25.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>

                </VrsticaTemeljnice>

            </VrsticeTemeljnice>

        </Temeljnica>

    </Temeljnice>

</miniMAXUvozKnjigovodstvo>

U ovoj uputi