PDV u razdoblju COVID-19

Za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 utvrđena su nova pravila za obračun i plaćanje PDV-a prema kojima obveznici PDV-a koji PDV obračunavaju prema izdanim računima mogu podnijeti zahtjev za odgodom plaćanja PDV-a i PDV obračunavati po naplaćenim računima.

Sukladno tim pravilima, za obveznike koji odluče primjenjivati načelo odgođene porezne obveze, pripremili smo izvještaj pomoću kojeg je moguće napraviti izvoz računa koji bi ulazili u obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji.


Izvoz plaćenih IRA i URA 

U modulu Knjigovodstvo > Obračun PDV-a dostupan je novi gumb Izvoz plaćenih IRA i URA (PDV tijekom Covid19).

Gumb se prikazuje samo na obračunu PDV-a po izdanim računima, odnosno ne prikazuje se kod obveznika koji PDV obračunavaju po plaćenoj/fakturiranoj realizaciji.

Klikom na gumb pripremi se Excel datoteka koja sadrži samo plaćene račune za domaće stranke i sve račune inozemnih stranaka, neovisno o plaćanju.

Pažnja! U Excel tablici prikazuju se svi plaćeni računi domaćih stranaka, koji imaju Datum za PDV u mjesecu za koji radite obračun PDV-a, neovisno o datumu plaćanja. Računi mogu biti plaćeni u mjesecu obračuna PDV-a ili u nekom drugom mjesecu.

To je napravljeno iz dva razloga:

  • time se izbjegava situacija prikaza računa koji su plaćeni u 7. mjesecu a već obuhvaćeni u obračunu PDV-a za 6. mjesec
  • izbjegava se situacija da se ne prikažu računi koji imaju Datum za PDV u obračunskom razdoblju, a plaćeni su u nekom drugom mjesecu

Da biste lakše radili provjeru takvih računa, u Excel tablici dostupan je stupac: Datum plaćanja računa gdje se za sve domaće račune prikaže datum plaćanja računa. Kod inozemnih računa taj se podatak ne popunjava.

U datoteci je moguć pregled URA, IRA te Zbroj. Klikom na polje (sheet) Zbroj program zbroji podatke iz susjednih polja URA i IRA te izračuna obvezu za PDV. To je iznos koji je obveznik PDV-a dužan platiti.

Na tabu Zbroj u poljima PDV (5%, 13% i 25%) i Pretporez (5%, 13% i 25%) ažuriraju se sve promjene koje se naprave na tabovima IRA i URA, odnosno promjene u zapisima na tabovima IRA i URA utječu na prikaz iznosa u tabu Zbroj.


PDV obrazac

Budući da se obračun PDV-a za izdane račune priprema kao i do sada, dobiveni iznos iz tablice potrebno je oduzeti od obveze na PDV obrascu i tu razliku upisati u polje VIII/2: Otuđenje/Stjecanje gospodarske cjeline ili pogona. 

Na obračunu PDV-a klikom na Uredi moguće je upisati iznos u dijelu Ostali podaci.

Ta je razlika odgođena porezna obveza koju je kasnije potrebno u cijelosti podmiriti.

Klikom na Potvrdi potvrdimo obračun PDV-a.

Nalozi za plaćanje

Ako obvezu za PDV plaćate iz Minimaxa, nakon obračuna PDV-a i iskazivanja razlike, budući da će program sukladno redovnom obračunu PDV-a naloge za plaćanje pripremiti u punom iznosu, potrebno je urediti iznos obveze na nalozima za plaćanje.


Primjer:

  1. Redovnim obračunom PDV-a iskazana je stvarna obveza za PDV u iznosu od 1.000,00eur
  2. Izvozom izvještaja u Excel izračuna se obveza za plaćanje prema naplaćenim računima u iznosu od 600,00eur
  3. Razlika od ta dva iznosa (400,00eur) upiše se u predviđeno polje na PDV obrascu
  4. Na pripremljenom nalogu za plaćanje uredi se iznos obveze s 1.000,00eur na 600,00eur
U ovoj uputi