Obračun plaće - mjere za odgodu plaćanja poreza i doprinosa i mjera ORM

Uputa se odnosi na informacije vezane uz obračun plaće za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19.

Mjere za odgodu plaćanja poreza i doprinosa

Prema našim informacijama, plaća se i dalje obračunava i zadužuje s doprinosima, a zahtjevom za odgodom potom definirate plaćanje, odnosno odgodu plaćanja s Poreznom upravom.

Nakon potvrde plaće u programu, naloge koji se formiraju za poreze i doprinose ne uključite u datoteku s nalozima za isplatu.

Mjera za očuvanje radnih mjesta

U slučaju da poduzeće za koje radite obračun plaće u programu koristi potporu za očuvanje radnih mjesta, obračun plaće u programu također radite kao do sada, a naloge za doprinose koji se pripreme možete ručno urediti prije formiranja SEPA datoteke.


Porezne informacije vezane uz trenutno stanje dostupne su na OVOJ poveznici.

Promjena radnih sati i/li plaće u mjesecu

Ako se, sukladno okolnostima, radniku promijeni broj radnih sati u mjesecu, u tom slučaju pripremite dva obračuna plaće uz promjenu na postavkama djelatnika.

Detaljnije o pripremi obračuna zbog promjene radnih sati možete pročitati OVDJE.

Ukoliko se radniku tijekom mjeseca mijenja plaća, postupak je isti, odnosno u tom slučaju pripremite jedan obračun s postavkama koje su vrijedile do određenog datuma, unesete promjenu na postavkama djelatnika i pripremite drugi obračun plaće. 

Važno je obratiti pažnju na broj radnih sati koje program predloži za redovan rad, odnosno te je sate potrebno urediti na oba obračuna budući da program predloži broj sati sukladno ukupnom mjesečnom fondu sati.

U ovoj uputi