Knjigovodstvo

Glavna knjiga

U glavnoj knjizi nalaze se automatske temeljnice koje nastaju pri unosu svih dokumenata i obračuna u Minimaxu. U glavnu knjigu možemo ručno unositi temeljnice. Temeljnice je moguće ispisivati, kopirati, kopirati u storno, otkazivati i uređivati. Pored unosa temeljnica, u glavnoj je knjizi moguće pregledavati bruto bilancu, knjiženja, retke PDV-a, dnevnik knjiženja, kartice konta, kartice stranke, različite zbrojeve podataka. Možemo pripremiti i podatke za poreznu te ih u propisanom obliku izvoziti za slanje.

Jednostavno knjigovodstvo

Jednostavno knjigovodstvo vode obrtnici, paušalni obrtnici, OPG, slobodna zanimanja, udruge i ostale neprofitne organizacije ako imaju promet ili imovinu manju od zakonski propisanog iznosa. U modulu jednostavno knjigovodstvo moguće je voditi KPI u koju se promet može upisivati automatski, ako se tako odredi na postavkama organizacije, ili ručno. U okviru jednostavnog knjigovodstva moguće je ispisati KPI i obrazac P-PPI.

Knjiženje izlaznih računa i utržaka

Modul utrška s doradom programa od studenog 2020. prebačen je u modul "Knjigovodstvo > Knjiženje izlaznih računa i utržaka". U modulu Poslovanje dnevni utržak bit će moguće unositi još do kraja godine, nakon čega će u tom modulu biti moguće unositi i/li uređivati podatke za utrške do 1.1.2021., a unos novih podataka bit će potrebno unositi kroz modul knjigovodstva. U novom modulu je, uz knjiženje dnevnog utrška moguće knjižiti račune koji su dio utrška, račune izvan utrška, predujmove i porez na potrošnju.

Obračun PDV-a

Potvrdom izlaznih i ulaznih računa te dnevnih utržaka kreira se automatska temeljnica sa zapisima za PDV koje program uzima u obzir prilikom obračuna. Obračun PDV-a formiramo jednim klikom prilikom čega program pripremi sve potrebne obrasce (obračun PDV-a, knjigu URA, knjigu IRA, PDV-S obrazac). Program omogućuje obračun PDV-a za mjesečne i tromjesečne obveznike, obveznike po plaćenoj realizaciji, a može se odabrati i obračun koji u obzir uzima dio PDV-a za odbitak. Ako je potrebno platiti porez, program pripremi nalog za plaćanje sa svim potrebnim podacima.

Osnovna sredstva

U modulu osnovna sredstva nalazi se popis osnovnih sredstava i sitnog inventara s obračunom amortizacije i inventurom. U tom modulu možemo unositi osnovna sredstva, prenijeti osnovno sredstvo u upotrebu, trajno otpisati osnovno sredstvo, ručno uređivati promet po pojedinom sredstvu, izvršiti privremene i konačne obračune amortizacije, ispisati registar, karticu pojedinog sredstva i inventurnu listu.

Godišnje obrade

U godišnjim obradama pripremamo godišnja izvješća, zaključujemo poslovnu godinu i otvaramo novu.

Statistički izvještaji

U Minimaxu je moguće pripremiti temeljne knjigovodstvene izvještaje. Statistički izvještaji namijenjeni su pregledavanju poslovanja tijekom godine. Možemo pripremiti bilancu stanja ili prikaz poslovnog rezultata.