Osnovne mogućnosti

Articles

Dnevni utržak - kako početi
Ukoliko klijent ima blagajnu ili više blagajni onda računovodstveni servis može knjižiti dnevni utržak za promet svakog dana blagajne.
Unos dnevnog utrška
Preko unosa dnevnog utrška napravi se odmah knjiženje u glavnoj knjizi i svi se unosi upišu u knjigu IRA.
Uređivanje dnevnog utrška
Ako smo već potvrdili ili spremili unos dnevnog utrška, možemo ga naknadno urediti sve dok obračun PDV-a nije zaključen za razdoblje u kojem želimo urediti utržak.
Brisanje dnevnog utrška
Ako smo unijeli krivo podatke utrška, možemo ga obrisati tako da mu otkažemo potvrđivanje i obrišemo ga.
Povezivanje dnevnog utrška s blagajnom
Ako iznos gotovine u utršku želimo evidentirati kao primitak u blagajni, u Minimaxu će se primitak u blagajnu automatski pripremiti ako odaberemo blagajnu u koju želimo unijeti primitak.
Dnevni utržak za vrijednosnu maloprodaju
Ako želimo preko unosa utrška odmah napraviti i razduženje maloprodajne poslovnice, prilikom unosa utrška u Minimaxu možemo unijeti artikle koji su sadržani u utršku.