Plaće

Plaće

Minimax omogućava obračun plaća, neisplaćenih plaća i dodataka na plaću, prigodnih nagrada, kao i obračune odsutnosti. Prilikom obračuna program priprema sve potrebne obrasce za predaju na poreznu, platne liste za zaposlenike i arhivu poduzeća, naloge za plaćanje i automatsku temeljnicu sa svim knjiženjima u glavnu knjigu. Program priprema i JOPPD obrazac koji je moguće uređivati, odnosno u slučaju potrebe stornirati i formirati dopunu i ispravak obrasca za poreznu.

Ostali osobni primici

Program omogućuje jednostavan obračun ostalih osobnih primitaka iz bruto ili neto iznosa kao što su: autorski honorari, ugovori o djelu, nagrade učenicima, primici nerezidenata i ostali primici. Prilikom obračuna ostalih osobnih primitaka program pripremi sve potrebne obrasce za poreznu (JOPPD), dokumente za primatelje i arhivu poduzeća, naloge za plaćanje i automatsku temeljnicu s knjiženjima obveza i troškova u glavnu knjigu.

Doprinosi obrtnika

Kod obrtnika s istim obračunom obračunavamo doprinose obrtnika i plaće njegovih zaposlenika (naravno, ako ih ima).