Ulazni račun s povezivanjem na primku u maloprodaji

U izborniku Poslovanje > Ulazni računi pripremimo primku povezanu s Maloprodajom.

Unesemo zaglavlje računa isto kao i za sve ostale ulazne račune.

Postavke rashoda

 1. Iz padajućeg izbornika odaberemo rashod koji ima sljedeće značajke:
  • Konto 6500 – kupovna cijena robe od dobavljača ili 6590 - Obračun nabave.
  • Odgovarajuće postavke za PDV i
  • Obvezno mora imati poveznicu na zalihu robe u maloprodaji.
 2. Ukoliko još nemamo odgovarajući rashod, dodamo ga klikom na ikonu Novo, tj. uredimo postojećeg klikom na ikonu Uredi.
 3. Nakon svih unosa, red na ulaznom računu dodajemo klikom na Sačuvaj red.

Unos ulaznog računa 

 1.  Rashod koji smo odabrali potrebno je povezati s primkom u maloprodaji.
  • Veoma je važno da kod rashoda odaberemo analitiku koja predstavlja poslovnicu u maloprodaji.
  • U šifrarniku konta za konto 6500 ili 6590 mora biti određeno da se analitika „može unositi“ tj. da je njezin unos „obavezan“.
 2.  Program prikaže i dodatno polje Zavisni troškovi (ako polje označimo, onda će nam vrijednost na rashodu dodati kao zavisni trošak na primci)
 3. Polje Primka
  • ako smo u maloprodaji već unijeli primku, možemo ju odabrati na padajućem izborniku.
  • na istom mjestu klikom na ikonu + možemo unijeti novu primku u Maloprodaju.
 4. Sačuvamo red na ulaznom računu.
 5. Račun potvrdimo.U ovoj uputi