Dorade

Articles

Porez na potrošnju na izlaznim računima
Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića) prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. S o...
Plaće - odvojene neoporezive vrste isplate
Izuzev troškova smještaja, prehrane i vrtića, ostale neoporezive isplate do sada je u programu bilo moguće isplatiti preko vrste isplate „Ostale naknade troškova“ na kojoj se ručno upisivala oznaka neoporezivog prim...
Nazivi stranica / modula u tabovima
Sukladno funkcionalnosti rada u više tabova, a kako bi rad u programu bio pregledniji, instalirana je dorada za prikaz naziva stranica / modula Minimaxa koji su otvoreni u tabovima. Primjerice u jednom tabu unosite izlazne račune, a u d...
Rekapitulacija izlaznih računa - ispis za određeno razdoblje
U modulu Izlazni računi  klikom na Alati > Ispis dnevne rekapitulacije omogućen je ispis rekapitulacije računa za određeno razdoblje definiranjem datuma od - do. Klikom na Ispiši pripremit će se rekapitulacija računa za upis...
Prodaja u maloprodaji iz zaliha veleprodaje - dodatno skladište
Sukladno prijenosu maloprodaje u modul zaliha od početka 2021., promijenjen je i način povezivanja maloprodaje i veleprodaje . U prethodnom modulu, prodaja u maloprodaji na izlaznom se računu povezivala preko poslovnice na kojoj je bilo definirano...
Zalihe - prikaz dodatnih informacija o artiklima
Prilikom formiranja prometa u modulu zaliha, na padajućem se izborniku kod odabira artikla, uz podatak o količini i nazivu artikla, sada prikazuje više informacija – šifra, jedinica mjere i maloprodajna cijen a (za maloprodaj...
Knjiženje izlaznih računa i utržaka - analitika na pregledu i filtriranje po stranci
U modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka na osnovni pregled dodan je podatak o analitici , a u filtere je dodana mogućnost pretrage po stranci / kupcu . ...
Izlazni računi - trostrani posao - prvi kupac
Na izlaznim računima za stranke iz EU, prilikom odabira vrste obračuna PDV-a Trostrani posao – prvi kupac na računu se obračunao PDV sukladno odabranoj stopi PDV-a na artiklu. Doradom je napravljeno da se u slučaju odabira te vrste obračuna...
Plaće - redak ukupno na drugom koraku obračuna
S ciljem što boljeg pregleda i provjere ispravnosti obračuna plaće, na drugom koraku obračuna dodali smo redak U kupno u kojem je evidentiran ukupan iznos po pojedinom stupcu za sve djelatnike koji su uključeni u obračun.   ...
Bankovni izvodi - naziv izvoda u opisu knjiženja na temeljnici
S ciljem preglednijeg prikaza i pretraživanja knjiženja, na temeljnici bankovnog izvoda, uz broj izvoda,  u opis knjiženja  dodali smo podatak i o nazivu bankovnog računa koji se prenosi iz polja naziv koji je unesen za pojedini banko...
Paušalni obrtnici - redak ukupno na ispisu obrasca KPR
Na ispisu obrasca KPR kod paušalnih obrtnika dodali smo redak UKUPNO  u kojem se prikazuje suma po stupcima naplaćenih iznosa kako je i na pregledu obrasca u programu. ...
Izlazni računi - fiskalizacija računa bez OIB-a blagajnika
Prema  mišljenju Porezne uprave , u slučajevima kada obveznik fiskalizacije iz opravdanih razloga ne može dostaviti OIB operatera (primjerice: kod obrtnika koji samostalno rade, kod samo-naplatnih blagajni) zakonodavac je predvidio ...
Promjena načina zaprimanja računa za Minimax licencu
Ako želite promijeniti način zaprimanja računa za Minimax licencu, na postavkama pretplatnika moguće je urediti podatke za plaćanje . Klikom na ikonu čovječuljka pa naziv pretplatnika te klikom na Uredi  u dijelu Podaci za plaćanje mogu...
Ulazni računi - mogućnost uređivanja numeracije kod prijenosa više ulaznih računa iz pretinca
Kod prijenosa više ulaznih e-računa iz pretinca za dokumente , program pripremi  predloške ulaznih računa i popuni polja na računu sukladno podacima u xml datoteci (dobavljač, datum računa, prometa i dospijeća, iznos i original...