Osnovne mogućnosti

Articles

Obračun kamata
U Minimaxu je moguće obračunati kamate na:otvorene stavke, zakašnjela plaćanja ili izabranu glavnicu za odabrano razdoblje. Obračun se priprema po proporcionalnoj metodi.