Stranke

Articles

Šifrarnik Stranke
Stranke su kupci i dobavljači te ostale pravne i fizičke osobe s kojima poslovno surađujemo. Stranke u programu možemo unositi, uređivati ili brisati.
Unos stranke
Stranke se u šifrarnik mogu unositi ručno, unijeti iz javne baze ili uvesti preko excel ili xml datoteke.
Izravni prijenos (elektronska razmjena) računa unutar Minimaxa
Organizacije u Minimaxu mogu elektronski izmjenjivati račune što znači da potvrđeni izlazni račun jedne organizacije program automatski prepiše u predloške ulaznih računa druge organizacije. U tom slučaju primatelj ne treba ...
U javnoj bazi ne mogu pronaći stranku
Stranke u šifrarnik možemo unositi, uvoziti iz javne baze (s unosom poreznog broja ili naziva) ili iz drugih aplikacija.
Kako u šifrarnik unesem fizičku osobu?
Za poslovanje s fizičkim osobama, kupca treba unijeti u šifrarnik stranaka kao krajnjeg korisnika. Ako poslujete s više fizičkih osoba, možete unijeti jednog općenitog kupca.
Kontakti stranaka
Unesene kontakte stranaka možemo pregledavati preko izbornika Šifrarnici > Stranke > Kontakti. U izborniku kontakata prikazani su preuzeti kontakti koji su upisani u šifrarniku stranaka.
Pretraga i izvoz stranaka
Stranke pretražujemo na osnovnom pretraživanju. Nakon odabira kriterija možemo izvesti popis klijenata u Excel ili ga ispisati.
Udruživanje stranaka
Ako u šifrarniku stranaka imamo dva ili više puta unesenu istu stranku i ako smo sve unose koristili na određenim unosima u program, unose stranaka možemo udružiti.
Stranku imam u šifrarniku, ali je nema na padajućem izborniku
Ako se stranka nalazi u šifrarniku, ali se prilikom unosa dokumenata ne prikazuje na padajućem izborniku, treba provjeriti postavke stranke.
Uređivanje stranaka
U slučaju da želimo urediti podatke na već postojećoj stranci, klikom na „uredi“ možemo uređivati podatke.
Brisanje stranke
Ako iz šifrarnika izbrišete stranku, ona više neće biti vidljiva u pregledu stranaka i nećete ju moći odabrati u ostalim dijelovima programa povezanim s šifrarnikom stranaka.