Maxove minute

Articles

 Maxove minute: Završni račun
...
 Maxove minute: PO-SD obrazac
...
 Maxove minute: Fiskalizacija računa
U ovom videu prikazane su postavke i izdavanje fiskalnog računa u A4 i POS formatu.
 Maxove minute: Analitike u Minimaxu
...
 Maxove minute: Servisni radni nalozi
...
 Maxove minute: Porez na potrošnju
...
 Maxove minute: Obračun usluga računovodstvenog servisa
...
 Maxove minute: Automatizacija izlaznih računa
U videu je prikazana automatizacija izlaznih računa u programu Minimax.
 Maxove minute: Ponavljajući računi
U videu je prikazano izdavanje ponavljajućih računa u programu Minimax.
 Maxove minute: Uvoz podataka preko Excel tablice
U videu je prikazan uvoz podataka preko Excel tablice u programu Minimax.
 Maxove minute: Uvoz bankovnih izvoda
U videu je prikaz uvoz bankovnih izvoda u programu Minimax.
 Maxove minute: Putni nalog
U videu je prikazan unos i obračun putnog naloga u programu Minimax.