Automatska konta

Articles

Šifrarnik Automatska konta
Na kartici Automatska konta koja se nalazi u izborniku Šifrarnici, možemo dodijeliti drugi konto knjiženja za određenu operaciju, kao što je definirano u sustavu.