Česta pitanja

Articles

Ispis knjige URA za organizacije koje nisu u sustavu PDV-a
Za organizacije koje nisu u sustavu PDV-a (nemaju otvoreno razdoblje za PDV na postavkama organizacije), knjigu ulaznih računa moguće je ispisati u modulu  Ulazni   računi klikom na Napredna pretraga > Alati > Knjiga ulaznih r...
Kod unosa računa popis rashoda je prazan
Prikažu se samo rashodi koji su u šifrarniku Rashodi označeni da se koriste
Koja je razlika između šifrarnika Konta i šifrarnika Rashodi u vezi s ulaznim računima?
Ulazne račune možemo knjižiti samo preko rashoda koje imamo u šifrarniku Rashodi.
Kako unijeti ulazni račun s različitim stopama PDV-a?
Ako na ulaznom računu želimo unijeti stavke s različitim stopama PDV-a, u tom je slučaju potrebno unijeti račun s više rashoda - svaki s odgovarajućom stopom.  Primjerice, ako je račun s porezom 25% i 13%, potrebno je unijeti dva r...
Na unosu ulaznog računa za osnovno sredstvo ne pokaže mi se polje za unos osnovnog sredstva
Provjerimo postavke odabranog rashoda na ulaznom računu.
Prilikom unosa rashoda nemam mogućnost odabira analitike
U programu se polje analitika prikazuje na unosima u prozorima ukoliko u šifrarniku analitika postoji barem jedan unos.
Prilikom unosa ulaznog računa ne prikaže se polje Datum za PDV
Prikaz polja ovisi o postavkama za PDV. U izborniku odaberemo  Postavke > Razdoblja za PDV. Mora biti upisan podatak od kada je organizacija obveznik PDV-a (Početak), a razdoblje ne smije imati krajnji datum (Kraj). Ukoliko slučaj...
Zašto na ulaznom računu ne mogu odabrati oporezivi rashod?
U slučaju da stranka tj. dobavljač ima postavku da nije porezni obveznik, prikazuju se samo neoporezivi rashodi.
Zašto ne mogu otkazati potvrđivanje ulaznog računa s vezom na osnovno sredstvo?
Ako se kod otkazivanja ulaznog računa s vezom na osnovno sredstvo javi obavijest i potvrđivanje nije moguće otkazati,  prvo je potrebno provjeriti je li otkazan obračun PDV-a  u kojem je račun evidentiran, a nakon toga, a ko je osnovno...