Česta pitanja

Articles

Gospodarske mjere COVID-19
Od nedavno se možemo pohvaliti novom suradnjom s Profesionalnim računovođama Hrvatske  u sklopu koje, između ostalog, međusobno razmjenjujemo materijale - blogove, e-bookove i priručnike. Na sljedećem linku donosimo priručnik za gospodarske mje...
Obračun plaće - mjere za odgodu plaćanja poreza i doprinosa i mjera ORM
Uputa se odnosi na informacije vezane uz obračun plaće za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19. Mjere za odgodu plaćanja poreza i doprinosa Prema našim informacijama, plaća se i dalje obračunava i zadužuje s doprin...
Kako zajedno sa stornom JOPPD obrasca napraviti i ispravak isplatne liste
U uputi je opisan postupak ako za djelatnika morate raditi ispravak obračuna plaće, odnosno platne liste i sukladno tome ispravak JOPPD obrasca.
Djelatnik se zaposlio u sredini mjeseca, a program obračunava plaću za cijeli mjesec
Ako u šifrarniku djelatnika nismo unijeli datum zaposlenja od kad je djelatnik počeo raditi, podatke možemo urediti i direktno u obračunu plaće.  Na drugom koraku obračuna plaće kliknemo na djelatnika . Kliknemo na vrstu obračunskog ret...
Djelatnik koji se zaposlio već je prije radio kod nas. Kako da unesem podatke u šifrarnik?
Vezano uz unos takvog djelatnika u šifrarnik, odluka kako ćete ga unijeti je na Vama. Ako ćete unijeti promjenu na postojećem unosu, u tom slučaju nećete imati mogućnost pregledavanja podataka unatrag za tog djelatnika pa ako mislite da Vam tako...
Kod djelatnika imam upisane uzdržavane članove obitelji, ali ih program ne prizna kao olakšicu
U tom slučaju potrebno je provjeriti sljedeće postavke: U Šifrarnik > Djelatnici odaberite djelatnika. Kliknite na Uzdržavani članovi obitelji i provjerite imaju li možda upisan datum Do zbog kojeg je program prestao uzimati u obzir ov...
Kod djelatnika imam upisanu obustavu, ali ju kod obračuna plaće ne obračuna
Ako program ne obračuna obustavu koja je unesena na djelatniku, potrebno je provjeriti sljedeće: Na prvom koraku obračuna plaće moramo označiti da se  obustave obračunavaju. Podatke o pojedinačnoj obustavi  imamo prethodno unesen...
Kod obračuna plaće program ne uzima u obzir radni staž
Radni staž program uzima u obzir na temelju postavki: U izborniku Š ifrarnici > Djelatnici. Na prvom koraku kod obračuna plaće. U izborniku Šifrarnici > Djelatnici provjerimo podatke o pojedinom radniku. Datum početka sadašnjeg...
Kod obračuna plaće ne predlaže se novo zaposleni radnik
Ako se kod obračuna plaće novo uneseni radnik ne predlaže na obračunu plaće: Otvorimo izbornik Šifrarnici > Djelatnici. Provjerimo datum zaposlenja u polju  Zaposlen od. Datum mora biti unesen i program će radnika dodati na obrač...
Kod obračuna plaće za radnika se nije pripremio platni nalog
Ako se kod potvrde obračuna plaća ili drugih osobnih primitaka za radnika nije pripremio platni nalog. U Šifrarnici > Djelatnici u polju Bankovni računi > IBAN  upišemo broj tekućeg računa radnika. Kliknemo Spremi. Već potvr...
Zašto su neki obračunski podaci crveno obojeni?
Kod obračuna plaće na drugom koraku neki obračunski podaci budu obojeni crveno.  Iznosi su obojani crveno   samo kao upozorenje (da ga provjerite) kad je  iznos ispod minimalne plaće (bez obzira na radne sate). Samo u slučaju da je iznos za ...
Promjena radnih sati zaposlenog djelatnika unutar mjeseca
Ako radniku tijekom mjeseca moramo promijeniti broj radnih sati, u tom slučaju pripremimo dva obračuna plaće i predamo dva JOPPD obrasca.
Kako napravim obračun plaće za prethodnu zaključenu poslovnu godinu?
Ako smo zaključili poslovnu godinu i želimo unijeti obračun plaće za mjesece iz prethodne poslovne godine, to možemo napraviti na sljedeći način. Na prvom koraku obračuna plaće odaberemo u dijelu Mjesec  mjesec iz prethodne godine za koji želi...
Isplata plaće direktoru (minimalna osnovica, obračun doprinosa, neisplata neto plaće)
Budući da direktor može, ali i ne mora biti zaposlena osoba u trgovačkom društvu, kod (ne)isplate plaće moguće je nekoliko kombinacija. Ako direktor nije zaposlen , a doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za njega se ne plaćaju po d...
Isplate izuzete od ovrhe - promjene zakona 28.11.2020.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je stupio na snagu 28.11.2020. proširena je lista  primitaka koji su izuzeti od ovrhe .  Primanja koja su uvrštena na listu izuzeća od ovrhe isplatitelji i dalje isplaćuju na zaštićene ra...