Djelatnici

Articles

Šifrarnik Djelatnici
U šifrarnik djelatnika unosimo sve fizičke osobe za koje obračunavamo plaću, druge osobne primitke, doprinose obrtnika i putne naloge. Podaci koje treba upisati ovise o vrsti obračuna za pojedinog radnika.
Bankovni račun za podjelu / Zaštićeni račun
Na postavkama djelatnika moguće je unijeti 2 bankovna računa - običan bankovni račun i bankovni račun za podjelu koji može biti i zaštićeni račun.
Primjer upisa obustave
Uputa se odnosi na unos obustave za pojedinog djelatnika i prikaz na isplatnoj listi s obzirom na unesene postavke.
Promjena radnih sati zaposlenog djelatnika unutar mjeseca
Ako radniku tijekom mjeseca moramo promijeniti broj radnih sati, u tom slučaju pripremimo dva obračuna plaće i predamo dva JOPPD obrasca.
Stalne isplate djelatnika
Stalne isplate djelatnika unosimo prema sljedećim koracima: U šifrarniku djelatnika klikom na pojedinog djelatnika pa na Ostali podaci djelatnika > Stalne isplate  klikom na Novo  moguće je unijeti novu isplatu. U po...
Evidencija radnog vremena
Evidencija radnog vremena u Minimaxu omogućuje točno, transparentno i jednostavno evidentiranje dolazaka, odlazaka, odsutnosti te pruža mogućnost pregleda i ispisa za zaposlenike.  Modul Evidencija radnog vremena može se aktivirati u ...