Dorade

Articles

Plaće - naknada za skraćeni radni tjedan
Sukladno gospodarskoj mjeri Vlade RH za očuvanje radnih mjesta, odnosno potpori vezanoj za skraćivanje radnog vremena , poduzetnicima koji će koristiti navedenu mjeru omogućili smo obračun i evidenciju te naknade u modulu plaća. Za novu mjeru s...
Nalozi za plaćanje - novi izgled modula
S ciljem unaprjeđenja korisničkog iskustva ažuriran je modul naloga za plaćanje . Sve mogućnosti obrade naloga za plaćanje prebačene su u jednu funkcionalnost Obrade . Uklonjeno je polje “Arhiva platnih naloga” i umjesto njega n a ...
Odgođeni zadaci - priprema dokumenata
Kako bismo ubrzali rad programa, uklonjeno je polje Odgođeni zadaci na postavkama organizacije. Dokumenti koji se pripremaju u programu, pripremaju se u PDF formatu na način da se otvori novi prozor s PDF dokumentom koji je moguće preuzeti na ...
Dorade radnih naloga
U modulu radnih naloga napravljene su sljedeće dorade: Na vrsti radnog naloga za servisnu djelatnost , uz tipove artikala usluga, roba i materijal omogućen je unos tipova artikla proizvod  i poluproizvod . Više o vrstama ra...
Dorade u zalihama
U modulu zaliha napravljene su sljedeće dorade: Na osnovnom pregledu zaliha dodana je mogućnost pregleda po skladištima . Kod masovnih obrada u modulu, na drugom je koraku također je moguće kod odabira redaka kao kriterij pretrage defin...
Plaće - dopune JOPPD obrasca
Novi podaci za odgovornu osobu na JOPPD obrascu Na JOPPD obrascu dodano je polje za unos e-mail adrese odgovorne osobe . Ako podatak nije upisan, program će javiti upozorenje, a kad je podatak jednom upisan, predlaže se na sljedećim obras...
Vrsta organizacije Obrtnik - obračun PDV-a po izdanim računima
Kod otvaranja vrste organizacije Obrtnik  (neovisno o odabranom kontnom planu)   i uključivanja opcije Obveznik poreza na dodanu vrijednost program automatski u razdobljima za PDV otvori razdoblje za PDV s uključenom kvačicom u polju ...
Izlazni računi - ispis POS računa
S novom verzijom programa pojednostavljene (POS) račun e moguće je ispisivati neovisno o odabranom načinu plaćanja . Do sada je takve račune bilo moguće ispisivati samo za gotovinske račune, odnosno za numeraciju povezanu s gotovinskim računima...
Obračun PDVa - Knjiga URA
U modulu Obračun PDV-a > Knjiga URA dodana su nova dva polja za definiranje uvjeta za ispis knjige URA - samooporezivanje (moguće odabrati da ili ne) i tip (moguće odabrati roba ili usluga). Tim kriterijima moguće je ispisati knjige URA za...
Bankovni izvodi - polje KPI kod uvoza izvoda
S novom verzijom programa napravljena je dorada da se kod uvoza izvoda automatski popuni polje za Knjigu KPI za saldakonta. Do sada je takve retke trebalo ručno urediti i uključiti kvačicu za evidentiranje u KPI. ...
Paušalni obrtnici - zapis u KPR i PO-SD iz temeljnice
Kod računovodstvenih servisa koji prelaze na Minimax i za stranke paušalne obrtnike otvorene stavke unose preko temeljnice početnog stanja, ako su ti računi plaćeni, oni će se sada evidentirati u KPR i PO-SD obrascu. Do sada su se u te ...
KPI - evidentiranje kompenzacije
Kod zatvaranja računa preko bilateralne kompenzacije , program je do sada takve račune evidentirao u KPI kao primitak / izdatak preko računa. Doradom je napravljeno da se takvi računi u KPI evidentiraju kao primici / izdaci u naravi . ...
Korisnici i licence - istovremeni pristup
U primjerima kad je na organizaciji prijavljeno onoliko korisnika koliko dopuštaju licence organizacije, program javi obavijest da prijava nije moguća. Po novom, uz tu obavijest, program će prikazati i podatak o korisnicima koji su u tom...