Dorade

Articles

Obračun PDV-a u sustavu OSS - izvještavanje
Prijava PDV-a za postupak OSS predaje se u kunama za svako kalendarsko tromjesečje. Na organizacijama koje imaju aktivirane postavke za obračun PDV-a u sustavu OSS i izdane račune krajnjim korisnicima po državama članicama EU, na obračunu PDV-a u...
Pretinac za dokumente - izlazni i ulazni dokumenti
S novom verzijom programa  izlazni e-računi premješteni su u Pretinac za dokumente . Sukladno tome ažuriran je i izgled modula i sada se u pretincu odvojeno prikazuju ulazni i izlazni dokumenti. Funkcionalnosti za ulazne dokumen...
Dorade u modulu plaća
Obračun plaća - unos napomena na djelatnicima Na obračunu plaće na pojedinom djelatniku dodana je funkcionalnost za unos napomena povezanih s obračunom plaće.  Na drugom koraku obračuna klikom na pojedinog djelatnika u desnom kutu prik...
Radni nalozi - mogućnost unosa serije i skladišta
Na radnim nalozima omogućen je unos serije  i   za artikle koje proizvodimo i za normative. Na artiklu koji proizvodimo seriju je potrebno unijeti ručno, a na normativu je moguće izabrati seriju koje ima na zalihama. Kod kopiranj...
Utržak - način plaćanja na unosu knjiženja predujma
Na unosu knjiženja izlaznog računa za predujam omogućili smo knjiženje načina plaćanja . Ako je odabran način plaćanja gotovina, kartica ili ostalo , na temeljnici se pripremi knjiženje na konto odabranog načina plaćanja i knjiženje uplat...
Masovne obrade u Šifrarniku stranaka
U šifrarniku stranaka omogućili smo masovne obrade. Klikom na polje  Masovno uređivanje stranaka moguće je uređivati postavke stranke. Na prvom koraku uključivanjem kvačice na početku retka biramo zapise koje želimo urediti. Pr...
Unos i ispis popusta na izdanim narudžbama
Na unosu izdane narudžbe na retku artikla sada je moguće upisati i popust . Upisani popust program uzima u obzir za izračun u polju Vrijednost nakon što na unosu retka sačuvamo red.  Upisani popust moguće je prikazati na ispisu nar...
Prikaz % RUC na računima i ponudama
Na retku artikla, uz podatak o iznosu RUC, na računima i ponudama dodan je i podatak za  prikaz RUC-a u postotku. Podsjetnik : prikaz razlike u cijeni povezan je s vođenjem zaliha u programu. Da bi se RUC prikazao na računima i ponud...
Platni nalozi - dopuna SEPA-ISO datoteke (FINA)
S instalacijom ove verzije dopunjena je shema formiranja SEPA-ISO datoteke, odnosno   format identifikacijske oznake poruke i time  je omogućen uvoz SEPA-ISO datoteke za obrad u na FINI . ...
Cjenici - prikaz cijene s popustom
Na unosu cjenika (i nabavnog i prodajnog) dodali smo prikaz konačne cijene koja se automatski izračuna nakon unesenog popusta. Podatak je informativan i polje s konačnom cijenom nije moguće uređivati. Kod formiranja računa za stranku s ...
OOP - podaci o odgovornoj osobi
Na obračunu ostalih osobnih primitaka u dijelu Odgovorna osoba uklonjen je podatak za upis telefonskog broja budući da se taj podatak ne koristi na obračunu niti u JOPPD obrascu.
Dodatni filter na pregledu po artiklima u zalihama
Na pregled po artiklima dodan je filter za pretragu po skladištu . Više o pregledima u zalihama možete pročitati OVDJE . ...
Dodatni filter na pregledu po analitikama u glavnoj knjizi
U modulu Knjigovodstvo > Pregledi na pregled po analitikama  dodan je filter za pretragu po vrsti temeljnice . Ako na padajućem izborniku odaberemo vrstu temeljnice, klikom na Nađi  program će prikazati promet odabrane vrste temel...