Dorade

Articles

Ukidanje modula Maloprodaje - 1.1.2021.
Kako smo tijekom ove godine i najavljivali, s 1.1.2021. iz programa će biti uklonjen modul Maloprodaje kao i njegova naplata. Vođenje vrijednosne i količinske maloprodaje s 1.1.2021. bit će premješteno u modul zaliha,  a unose u mo...
Mogućnost plaćanja licence na godišnjoj razini
Sukladno prijedlozima i željama korisnika od 1.1.2021. bit će moguće plaćanje licence na godišnjoj razini  za sve licence, osim za licencu Maksi računovodstvo. Kod odabira licence korisnik može odlučiti želi li plaćati licencu mje...
Licence - promjena sadržaja licence Mini poslovanje
Kako smo početkom mjeseca najavili, s 1.1.2021. doći će do promjene sadržaja licence Mini poslovanje . U licencu će biti dodane dvije nove funkcionalnosti: servisni radni nalozi  te izdane narudžbe . Za korištenje ovih funkcionaln...
Paušalni obrtnici - novi PO-SD obrazac za 2020. godinu
Za 2020. godinu objavljen je novi način popunjavanja izvještaja o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, odnosno PO-SD obrasca.   Sukladno tome i...
Knjiženje izlaznih računa i utržaka - priprema prometa izdavanja iz vrijednosnog skladišta
Ako u šifrarniku skladišta imamo otvoreno skladište koje se vodi vrijednosno , na postavkama modula za knjiženje izlaznih računa i utržaka prikazat će se mogućnost unosa podataka za razduženje vrijednosne maloprodaje i, ako ...
Porez na potrošnju - prijenos podataka iz novog modula utrška
S instalacijom nove verzije podatci o porezu na potrošnju uneseni kroz novi modul utrška automatski se prenose u modul Knjigovodstvo > Porez na potrošnju gdje je moguće pripremiti obračun poreza na potrošnju te ...
Brexit 1.1.2021. - Ujedinjeno Kraljevstvo kao treće zemlje
Od 1.1.2021. godine Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika Britanija i Sjeverna Irska) službeno prestaje biti članicom Europske Unije .   Sukladno tome instalirana je dorada kojom se od 1.1.2021. Ujedinjeno Kraljevstvo (u šifrarniku država u p...
Izlazni e-računi - dopuna xml sheme
Obveznicima javne nabave isti broj e-računa nije moguće slati dva puta u godini, to je restrikcija na centralnoj platformi / FINI. Prilikom slanja e-računa, centralna platforma provjerava datum izdavanja računa, odnosno ne provjerava polja u ko...
Primljeni e-računi - mogućnost istovremene obrade više e-računa
Instalirana je mogućnost istovremene obrade više e-računa  u Pretincu za dokumente. Nakon zaprimanja e-računa, za daljnju obradu e-račune označimo kvačicom. Ako smo odjednom primili više e-računa, možemo označiti više ...