Dorade

Articles

Evidencija o radnicima (matična knjiga radnika)
Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima propisane su osnovne i posebne evidencije u području rada. Osnovne evidencije dijele se na evidencije o radnicima, tzv. matična knjiga radnika i evidencije radnog vr...
Plaće - stalne isplate na djelatniku
S instalacijom ove verzije na postavkama djelatnika omogućili smo unos tzv. stalnih isplata .   Ova funkcionalnost omogućava na pojedinom djelatniku unos isplata koje se svaki mjesec ponavljaju (npr. troškovi prehrane, nagrada za radne rezult...
Godišnje obrade neprofitnih organizacija - bilješke
U koracima godišnjih obrada neprofitnih organizacija dodali smo korak za pripremu Bilješki . Izvođenjem koraka na upisani se datum pripreme bilješke u Word formatu. Bilješke možemo spremiti na računalo i još ih po potrebi urediti. De...
Obračun usluga računovodstvenog servisa - dorada funkcionalnosti
S ciljem unaprjeđenja korisničkog iskustva s ovom smo verzijom doradili funkcionalnost obračuna usluga računovodstvenog servisa. Prava korisnika za pregled i obradu obračuna usluga Do sada je prava za obračun usluga računovodstvenog servisa i...
Zalihe - dorada zavisnih troškova
S instalacijom ove verzije dorađeni su zavisni troškovi u modulu zaliha. Organizacije koje imaju potrebu unosa i obračuna zavisnih troškova kod nabave roba ili materijala, tu funkcionalnost mogu uključiti na postavkama organizacije u dijelu Z...
Alati u zalihama - manjak zaliha
U modulu zaliha u dijelu Alati  dodan je alat  Manjak zaliha . Ovaj alat omogućava pregled artikala kojih više nema na zalihi ili artikala koji imaju zalihu manju od neke količine . U sklopu ovog alata za artikle koji nedostaju na zalihama mog...
Zalihe - mogućnost pretrage na prometima
Na svim prometima u modulu zaliha dodano je polje za mogućnost pretraživanja prometa. Ta je funkcionalnost korisna u primjerima kad je na prometima veći broj artikala na više stranica, a želimo provjeriti je li na nekom prometu određeni a...
Radni nalozi - prikaz stanja zaliha normativa
Na radnim nalozima vrste proizvodnja za proizvode i poluproizvode moguće je dodavati normative. Kako bismo već prilikom formiranja radnog naloga mogli provjeriti imamo li na zalihama dovoljno materijala, na polju za odabir normativa upisivanjem ...
Bankovni izvodi - opis greške kod neuspješnog uvoza izvoda
Kod uvoza bankovnih izvoda u primjerima kada datoteka nije u skladu sa shemom, program prikaže obavijest da datoteka ne predstavlja izvode. Kod uvoza izvoda bitno je obratiti pažnju da je datoteka u formatu camt.053 , no i kod datoteka u tom fo...
Dorade u godišnjim obradama
Akontacija na PD obrascu (polje 59) Prilikom formiranja godišnjih obrada na koraku Podaci za Poreznu upravu instalirana je dorada za formiranje iznosa na polju 59. Ako je na postavkama organizacije upisan datum početka poslovanja 15. u mjes...
Prijelaz među stranicama i na dnu
Na svim pregledima u programu mogućnost prijelaza s jedne stranice na drugu dodana je i na dno stranice . Do sada je prijelaz među stranicama bio moguć samo na vrhu, a na ovaj je način olakšana pretraga kada dođemo na kraj stranice i trebamo pr...
Dodatni filtri na pregledu po strankama u glavnoj knjizi
U modulu Knjigovodstvo > Glavna knjiga na pregledu po strankama dodani su filteri za pretragu po tipu stranke i državi . Više o pregledima u glavnoj knjizi pročitajte OVDJE . ...
Dodatni filter na pregledu redova artikala u izlaznim računima
U modulu Izlazni računi > Artikli na izlaznim računima na naprednoj pretr azi dodani su filteri za pretragu po tipu stranke i državi . ...