Ispisi i pregledi

Articles

Dnevnik knjiženja
Dnevnik knjiženja namijenjen je  pregledu knjiženja po različitim temeljnicama koje smo napravili u nekom razdoblju. U izborniku odaberemo Knjigovodstvo  > Glavna knjiga > Dnevnik knjiženja. Prvo odredimo uvjete za ...
Ispis knjiženja
Knjiženja glavne knjige možemo ispisati, spremiti na računalo, poslati putem e-pošte ili izvesti u excel.
Ispis kartice konta
Koraci ispisa kartice konta: Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Kartica konta. ispis je također moguće pokrenuti klikom na Masovne obrade > Ispis kartice konta. Ispis dodatno možemo ograničiti: ...
Ispis kartice stranke
Koraci ispisa kartice stranke: Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Kartica stranke. ispis je također moguće pokrenuti klikom na Masovne obrade > Ispis kartice stranke. Ispis dodatno možemo ogranič...
Pregled poslovanja unutar glavne knjige - grafikoni
Pregledi poslovanja unutar glavne knjige namijenjeni su jednostavnom i brzom praćenju poslovanja. Grafikoni i pripadajuće tablice prikazuju podatke na temelju knjiženja u Glavnoj knjizi.
Knjiženja s pogrešnom stranom knjiženja
Ako prilikom unosa knjiženja knjiženje unesemo na pogrešnu stranu, u programu je moguće pretražiti knjiženja s pogrešnom stranom te ih potom urediti.