Knjiženje

Articles

Zatvaranje otvorenih stavki
Otvorene stavke u Minimaxu zatvaraju s knjiženjem plaćanja preko bankovnih izvadaka, zatvaranjem računa preko blagajne ili ručnim zatvaranjem stavaka u Otvorenim stavkama.
Ručno zatvaranje otvorenih stavki
U izborniku Poslovanje odaberemo Otvorene stavke. Odaberemo vrstu prikaza otvorenih stavki (sve stavke, duguje, dugujemo), a dodatno možemo ograničiti po datumu računa ili valute, po klijentu i kliknemo Nađi. U tablici se prikažu otvorene stavke.
Masovno zatvaranje otvorenih stavki
Uputa se odnosi na masovno zatvaranje otvorenih stavki. Ako je kroz godinu ostalo otvorenih stavki i želimo otvorena plaćanja i račune masovno zatvoriti, to možemo napraviti preko masovnih obrada.
Zaokruživanje na stotine
Prilikom plaćanja računa kupaca i dobavljača povremeno dolazi do manjih razlika između iznosa računa i stvarnih iznosa plaćanja zbog čega ti računi ostaju na otvorenim stavkama.Minimax može te razlike automatski preknjižiti na konta izvanrednih prihoda tj. rashoda i zatvoriti stavke
Otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki
Uputa se odnosi na otkazivanje zatvaranja otvorenih stavki. Ako, primjerice, zatvorimo više stavki preko masovnog zatvaranja ili potvrdom bankovnog izvoda, program će te stavke koje su vremenski blizu predložiti kod otkazivanja zatvaranja pa...