Listopad 2022.

Articles

Prolazna stavka - nova PDV stopa
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (čl.33. st.3) propisani su elementi koji se ne uključuju u osnovicu za obračun PDV-a, a to su, između ostalog, iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u nje...
Ulazni računi - datum za PDV
Na unosu ulaznog računa uključivanjem opcije pokraj polja za unos datuma moguće je definirati koji datum predstavlja datum za PDV (koji će se evidentirati na temeljnici računa na zapisu za PDV). To može biti datum datum računa ili da...
Dorade u modulu otvorenih stavki
Ispis IOS u stranoj novčanoj jedinici U primjeru kada za neku stranku postoje otvorene stavke u stranoj novčanoj jedinici , na ispisu IOS prikazat će se i redak s podatkom o knjiženju u stranoj novčanoj jedinici uz rekapitulaciju po novčanim j...
Osnovna sredstva - mogućnost odabira amortizacijske skupine na ispisima
U modulu osnovnih sredstava na svim je ispisima dodana mogućnost ograničenja, odnosno odabira amortizacijske skupine . Uključivanjem kvačice na predviđenom polju otvara se popis amortizacijskih skupina koje su korištene na osnovnim sred...
Pretinac za dokumente - zaprimanje e-pošte bez privitaka
U Pretincu za dokument e imamo mogućnost zaprimanja datoteka poslanih preko e-pošte ako tako definiramo na postavkama pretinca . Do sada je program radio tako da je u pretincu bilo moguće obrađivati samo e-poštu s privitcima, odno...
Dorade u modulu zaliha
Dodatni stupac na pregledu i izvozu U modulu zaliha na pregledu redova zaliha dodan je stupac s brojem prometa . Taj se stupac evidentira i na izvozu redova zaliha u Excel , a u tablicu izvoza dodan je i stupac s podatkom ID prometa&n...
Izdane narudžbe - mogućnost kopiranja u novu narudžbu
S ciljem olakšavanja i ubrzavanja unosa podataka, na izdanim narudžbama omogućeno je kopiranje narudžbe u drugu narudžbu . Na ovaj je način, u primjerima izdavanja više istih narudžbi prema dobavljačima, narudžbe moguće brže ...
OOP - slanje obračunskih listi putem e-pošte
Na zaključenom obračunu OOP dodana je mogućnost slanja obračunskog lista putem e-pošte . Klikom na Pošaljite putem e- pošte  otvara se prozor za odabir redaka za slanje.  Klikom na Naprijed  p...
Službena putovanja - dodatni stupci na pregledu
U modulu službenih putovanja na osnovnom pregledu dodani su novi stupci: dolazak broj  dana država troškovi u stupcu vrijednost putni, dnevnica, ostali, ukupno Na ovaj je način omogućena bolja preglednost...
Osnovna sredstva - knjiženje nabave osobnog automobila
Kod knjiženja nabave osobnog autombila , potrebno je prilagoditi postavke rashoda i definirati konto i postotak podjele kako bi se ispravno obračunali priznati i nepriznati troškovi te odbio ispravan postotak PDV-a. Na temeljnici račun...