Osnovne mogućnosti

izdani računi

Articles

Izlazni računi - kako početi
Izlazni računi namijenjeni su fakturiranju pruženih usluga, isporučene robe ili materijala poreznim obveznicima i krajnjim potrošačima. Prilikom izdavanja računa program samostalno pripremi knjiženja - temeljnicu u dvojnom knjigovodstvu i...
Unos izlaznog računa
Unos zaglavlja izlaznog računa U izborniku Poslovanje  odaberemo >  Izlazni računi Klikom na Novo  otvorit će se prozor za unos izlaznog računa.  Račune možemo unositi samo za nezaključeno razdoblje PDV-a (u slu...
Uređivanje izlaznog računa
U izborniku Poslovanje > Izlazni računi. Na osnovnom pregledu prikazati će se svi predlošci računa i već izdani računi. Odaberemo račun koji želimo urediti tako da kliknemo na broj računa ili na predložak. Uređivanje predlož...
Kako naknadno promijeniti podatke na računu?
U Minimaxu možemo naknadno urediti račun koji smo ispostavili. Naknadno se jedino ne mogu urediti gotovinski računi i računi koji se već nalaze u obračunu PDV-a.
Brisanje izlaznog računa
Predloške izlaznih računa, koji nemaju broj (što znači da nisu ispostavljeni), možemo brisati. Brisati možemo i zadnji ispostavljeni računa, tako da će novi račun dobiti "njegov" broj.
Kopiranje izlaznog računa u novi račun ili knjižno odobrenje
Unutar Minimaxa moguće je kopirati račun u drugi račun ili već ispostavljeni račun možemo kopirati u minus (knjižno odobrenje).
Kako unosimo artikl u postocima određene vrijednosti?
Ako želimo izdati račun za neku uslugu na koju želimo obračunati proviziju, to možemo napraviti ako odaberemo artikl koji kod jedinice mjere ima upisan postotak.
Masovno potvrđivanje predložaka računa
Ako smo pripremili više računa u predlošku i sada te račune koji se nalaze u predlošku želimo izdati, nije potrebno izdavati svaki račun posebno već je to moguće napraviti masovno. Pod Poslovanje > Izlazni računi  p...
Razlika u cijeni kod izlaznih računa
Uputa se odnosi na prikaz razlike u cijeni (RUC) kod unosa izlaznog računa ili ponude i na pregledu po artiklima na izlaznim računima. Prikaz razlike u cijeni povezan je s vođenjem zaliha u Minimaxu pa sukladno tome trebaju biti aktivne i za...
Paušalni obrtnici
Prilikom otvaranja nove organizacije potrebno je odabrati vrstu organizacije Obrtnik, a potom na postavkama urediti da je riječ o paušalnom obrtniku.