Osnovne mogućnosti

Articles

Obračun doprinosa i plaća kod obrtnika
Kod obrtnika s istim obračunom obračunavamo doprinose obrtnika i plaće njegovih zaposlenika (naravno, ako ih ima).