Osnovne mogućnosti

Articles

Glavna knjiga - općenito
Ako želimo ručno proknjižiti određene temeljnice, to možemo napraviti preko Glavne knjige. Koje još mogućnosti nudi Glavna knjiiga možete vidjeti u ovoj uputi.
Različite vrste temeljnica
Minimax omogućuje pripremu različitih temeljnica koje nose oznake: BD  - Transakcijski račun-kunski  BK - Kompenzacija BL - Blagajna  BI - Transakcijski račun - devizni  PDV - Obračun PDV-a  PDVP...
Ručni unos temeljnice
Prilikom unosa raznih dokumenata i obračuna unutar ostalih izbornika u programu (poput izlazni računi, ulazni računi, plaće, itd) program automatski pripremi temeljnice. No, temeljnice unutar programa možemo unijeti i ručno. Ručni unos temeljnice...
Bruto bilanca
U izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga kliknemo na  Bruto bilanca. Program prikaže bruto bilancu na zadnji dan tekuće poslovne godine unutar programa koji sadrži sve potvrđene temeljnice do tog dana. Kod pregleda bruto bilance u stupc...
Masovne obrade glavne knjige
Uputa se odnosi na masovno uređivanje i izvoz temeljnica iz glavne knjige. U izborniku Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Masovne obrade  možemo više temeljnica odjednom potvrditi, otkazati potvrđivanje, obrisati ih, izvesti prom...
Pregledi u glavnoj knjizi
U izborniku odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Pregledi. Pregledi su dostupni po: kontima analitikama strankama djelatnicima Preglede po kontima, analitikama, strankama i djelatnicima možemo izvoziti u ...
Prava korisnika i "zaključavanje" temeljnica
Budući da licence poslovanja ne omogućuju unos i potvrđivanje temeljnica, navedeno se pravo u slučaju potrebe može ručno uključiti na postavkama pojedinog korisnika licence poslovanja.