Osnovne mogućnosti

Articles

Savjeti prije prijelaza u novu poslovnu godinu
Prije prijelaza u novu poslovnu godinu potrebno je urediti i provjeriti određene podatke po modulima.
Godišnje obrade
Putem godišnjih obrada možemo izraditi zaključak poslovne godine i otvoriti novu poslovnu godinu. U uputi su opisani koraci za zatvaranje i otvaranje poslovne godine.
Prijelaz u novu poslovnu godinu za licence poslovanja
Uputa se odnosi na prijelaz u novu poslovnu godinu za licence poslovanja . Zaključivanje poslovne godine Prije prijelaza  u novu poslovnu godinu potrebno je napraviti sljedeće: ako imate aktiviran modul osnovnih sredstava , potreb...
 Maxove minute: Završni račun
...